Aanpassingen parkeerbeleid

Bijgewerkt tot en met 22 mei 2023
Status: Uitvoering

Parkeren in Zandvoort zal vanaf 1 juli 2023 makkelijker en voordeliger worden voor u als inwoner. Er komt een duidelijk onderscheid tussen de woonwijken, waar u als Zandvoorter overal mag parkeren, en de goedkope parkeerplekken voor onze (strand)gasten en toeristen.

Parkeerpaal

Wat u moet weten

 • Vanaf 1 juli 2023 verandert er iets in hoe u als inwoner of ondernemer in Zandvoort parkeert
 • Er komen 2 vergunninggebieden: Zone A (centrum en de strook achter de boulevard) en Zone B (de rest van Zandvoort)
 • Als vergunninghouder in Zone A mag u in Zone A en B parkeren. Als vergunninghouder in Zone B parkeert u in Zone B en kunt u met de gratis bewonersregeling ook 4 uur per dag in Zone A parkeren
 • Hiervoor start u een nieuwe parkeersessie via de website/parkeerapp van ParkeerService
 • Als u normaal parkeert op eigen terrein, kunt u ook deze gratis bewonersregeling aanvragen om maximaal 4 uur per dag in Zone A en Zone B te parkeren, bij ParkeerService Zandvoort
 • Het tarief voor uw eigen gasten en bezoekers gaat omlaag van € 0,30 per uur naar € 0,12 per uur. Als u moeite heeft met uw gasten digitaal aanmelden, kan dit vanaf 1 juli ook via een speciaal telefoonnummer
 • Strandgasten en toeristen worden aangemoedigd om op de goedkope parkeerplaatsen te parkeren. Om dit te doen, is het tarief voor straatparkeren verhoogd en wordt er met betere bebording gewezen naar de goedkope parkeerplaatsen
 • Alles over de huidige parkeerregels en parkeerproducten vindt u op Parkeren en verkeer

Waarom we dit doen

We willen Zandvoort bereikbaar en leefbaar houden. Voor u als inwoner. Maar ook voor de groeiende stroom toeristen en dagjesmensen die van onze stranden komen genieten.

Daarom gaan we duidelijker onderscheid maken tussen de parkeerplekken die wij aan onze gasten aanbieden en de parkeerplekken in de woonwijken, die wij vrijhouden voor onze inwoners en ondernemers.

Wat we gaan doen

Hieronder kunt u voor iedere vergunning terugvinden wat er gaat veranderen vanaf 1 juli 2023. U ontvangt eerder al bericht van ParkeerService over de verlenging van uw vergunning(en) en eventueel de factuur voor uw verlenging. Is uw vergunning gratis? Dan wordt deze automatisch verlengd.

Bewonersvergunning

 • De zone-indeling wordt anders. Uw bewonersvergunning is niet meer voor zone Nieuw-Noord, Oud-Noord, Zuid of Centrum. In plaats daarvan ontvangt u een bewonersvergunning voor Zone A of Zone B. Met een bewonersvergunning voor Zone A mag onbeperkt in Zone A en in Zone B geparkeerd worden. Met een bewonersvergunning voor Zone B mag onbeperkt in Zone B geparkeerd worden.
 • De eerste bewonersvergunning blijft gratis, de prijs van de tweede bewonersvergunning wordt verlaagd naar € 60 per jaar.

Bewonersregeling

 • Het gebied waar u met de bewonersregeling mag parkeren wordt groter: met de bewonersregeling mag u na 1 juli parkeren in Zone A en Zone B (dus effectief heel Zandvoort, met uitzondering van een aantal specifieke gebieden en terreinen).
 • De tijdslimiet gaat omhoog van 2 uur per dag naar 4 uur per dag parkeren in deze zones.
 • U kunt meerdere parkeersessies per dag starten, totdat u de 4 uur volledig opgebruikt heeft. U start u een nieuwe parkeersessie via de website/parkeerapp van ParkeerService.
 • De bewonersregeling wordt gratis.
 • U kunt de bewonersregeling ook aanvragen als u geen bewonersvergunning heeft (omdat u bijvoorbeeld parkeert op eigen terrein of inwoner bent van Bentveld).
 • Let op: Woont u in Zone A en heeft u op dit moment een bewonersregeling? Dan wordt uw bewonersregeling niet automatisch verlengd. U kunt vanaf 1 juli de bewonersregeling opnieuw aanvragen als u deze nodig heeft, bijvoorbeeld omdat u parkeert op eigen terrein (POET). Voor Zone B wordt de bewonersregeling wel automatisch verlengd als u deze al had.

Bezoekersregeling (uw ‘Bezoekersvergunning’)

 • Het aantal uren dat u voor uw bezoek kunt inkopen, blijft ongewijzigd op 500 uur per jaar.
 • De prijs die u betaalt voor een uur parkeren voor uw bezoekers gaat omlaag: van € 0,30 per uur naar € 0,12 per uur.
 • Vanaf 1 juli wordt uw saldo teruggezet naar 500 uur en kunt u deze nieuwe uren gebruiken (tot het maximum van 500 uur per jaar).
 • U betaalt alleen voor de uren die u inkoopt, de bezoekersregeling zelf blijft gratis.
 • U kunt uw bezoekers aanmelden via de gebruiksvriendelijke website/parkeerapp. Bent u hier niet toe in staat? Dan kunt u vanaf 1 juli ook uw bezoekers telefonisch aan- en afmelden.

Nieuw: Gehandicaptenparkeervergunning

 • Als GPK-houder kunt u een digitale gehandicaptenparkeervergunning aanvragen om overal in Zone A en Zone B te parkeren, ook op de gehandicaptenparkeerplaatsen. Wel moet u op basis van de verkeerswet op deze plaatsen ook uw GPK-kaart zichtbaar achter de voorruit te plaatsen.
 • De gehandicaptenparkeervergunning is digitaal (op kenteken) en gratis om aan te vragen.
 • U wordt als GPK-houder door ParkeerService geïnformeerd over het aanvragen van deze vergunning.
 • Let op: de kosten van de legesaanvraag GPK blijven ongewijzigd

2e woningvergunning, mantelzorgvergunning, verhuisvergunning, caravanvergunning

 • De zone-indeling wordt anders. U ontvangt bovengenoemde parkeervergunning niet meer voor Nieuw-Noord, Oud-Noord, Zuid of Centrum. In plaats daarvan ontvangt u een parkeervergunning voor Zone A of Zone B. Met een parkeervergunning voor Zone A mag in Zone A geparkeerd worden. Met een parkeervergunning voor Zone B mag in Zone B geparkeerd worden.
 • Tarieven en overige voorwaarden veranderen niet voor de bovengenoemde vergunningen.

Strandhuisjesvergunning

 • Het gebied waar u mag parkeren, de tarieven en overige voorwaarden veranderen niet voor de strandhuisjesvergunning

Bedrijfsvergunning

 • De zone-indeling wordt anders. U ontvangt de bedrijfsvergunning niet meer voor Nieuw-Noord, Oud-Noord, Zuid of Centrum. In plaats daarvan ontvangt u een bedrijfsvergunning voor Zone A of Zone B. Met een bedrijfsvergunning voor Zone A mag in Zone A geparkeerd worden. Met een bedrijfsvergunning voor Zone B mag in Zone B geparkeerd worden.
 • Tarieven en overige voorwaarden veranderen niet voor de bovengenoemde vergunningen.

Werkparkeervergunning, vrachtwagenvergunning, hulpverlenersvergunning

 • Het gebied waar u mag parkeren, de tarieven en overige voorwaarden veranderen niet voor deze parkeervergunningen.

Nieuw: Maatschappelijke vergunning

 • Als sociale instelling in Zandvoort met een specifieke SBI-code kunt u de maatschappelijke vergunning aanvragen voor uw vrijwilligers.
 • Bent u gevestigd in Zone A? Dan mag er met deze vergunning geparkeerd worden in Zone A.
 • Bent u gevestigd in Zone B? Dan mag er met deze vergunning geparkeerd worden in Zone B.
 • De maatschappelijke vergunning kost € 60 per jaar.
 • Wij nemen contact op met alle Zandvoortse instellingen die hiervoor in aanmerking komen.

Nieuwe vergunning aanvragen

Deze aanpassingen (inclusief de nieuwe tarieven) gelden dus pas vanaf 1 juli 2023. Dat betekent bijvoorbeeld dat u de goedkopere 2e bewonersvergunning of de gratis bewonersregeling pas op of na 1 juli 2023 kunt aanschaffen. Tot 1 juli 2023 gelden de huidige tarieven en regels, ook als u kiest voor een ingangsdatum per 1 juli 2023. De datum van aanvraag van het parkeerproduct is leidend. Nieuwe vergunningen vraagt u aan via ParkeerService.

Wat hieraan vooraf ging

Vanaf 1 juli 2022 is er nogal wat veranderd in hoe u, uw gasten en bezoekers in het dorp parkeren. Denk aan de nieuwe vergunning, indeling van vergunninggebieden, tarieven en de manier waarop bezoekers en gasten parkeren. Toen wij u eind 2022 vroegen wat er beter kon aan dit nieuwe parkeerbeleid, hebben velen van u ons laten weten wat uw wensen waren.

Hier hebben wij goed naar gekeken. Uiteindelijk is samen met de raad besloten om met 21 belangrijke wensen aan de slag te gaan. Dit heeft geleid tot de oplossingen die wij nu per 1 juli 2023 in zullen voeren.

 

Planning

Planning

Mei/Juni 2023

Todo
Todo

communicatiecampagne over aanpassingen

Vanaf 8 mei 2023

Actief
Actief

verspreiding huis-aan-huis brief en flyer

1 juli 2023

Todo
Todo

ingangsdatum aanpassingen parkeerbeleid

Zomer 2023

Todo
Todo

communicatiecampagne voor strandbezoekers/toeristen

Contact

Erik Harmsen, projectleider
14 023
parkeerbeleid@zandvoort.nl