Aanvragen evenementenvergunningen Formule 1 in te zien

Raceauto op circuit

Vanaf 1 juni tot en met 17 juni zijn de aanvragen voor de evenementenvergunningen rondom de Formule 1 bij de centrale balie van het gemeentehuis in Zandvoort in te zien.

De vergunningen hebben betrekking op de planvorming en vergunningsaanvragen van de organisator van de Dutch Grand Prix en de organisator van de side-events Zandvoort Beyond. 

In de periode van 1 juni tot en met 17 juni kunt u, na telefonische aanmelding via 14 023 en het achterlaten van uw gegevens, de ingediende vergunningsaanvragen en de bijbehorende plannen inzien. Hiervoor komt u fysiek naar het gemeentehuis aan de Swaluëstraat 2.

Aanmelden bij centrale balie

U meldt zich aan bij de centrale balie op het telefonisch aangegeven moment. U wordt dan gevraagd uw gegevens op de intekenlijst te noteren en u met een geldig identificatiebewijs te identificeren. U krijgt dan de mappen met aanvragen die u in de hal rustig kunt bekijken.

Als u klaar bent, levert u de mappen weer terug in bij de centrale balie. Er worden geen kopieën verstrekt.

Aansluitend kunt u via e-mail uw reactie op de plannen en aanvragen geven. U ontvangt geen inhoudelijk antwoord op uw reactie. Uw reactie wordt wel meegenomen in de planvorming en/of meegewogen in onze uiteindelijke beslissing. Uw reactie mag naar formule1@zandvoort.nl, o.v.v. ‘Reactie vergunningsaanvragen DGP’ of ‘Reactie vergunningsaanvragen Zandvoort Beyond’. Uw reactie ontvangen we graag uiterlijk 19 juni 2022. 

Niet alle informatie wordt ter inzage gelegd en gepubliceerd. Dit vanwege veiligheidsredenen of commerciële belangen van partijen.