Adviesraad Sociaal Domein

 De Adviesraad Sociaal Domein Zandvoort adviseert – gevraagd en ongevraagd – het college van Burgemeester en Wethouders over het Sociaal Domein. Hieronder vallen de huidige Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet maatschappelijke ondersteuning nieuw (Wmo 2015), de Wet werk en bijstand (Wwb), de Participatiewet, de Jeugdwet, de Woningwet en de Huisvestingswet. De Adviesraad Sociaal Domein Zandvoort geeft advies namens inwoners van Zandvoort en is betrokken, deskundig en onafhankelijk.