Een afspraak maken

Collegelid spreken?
Een afspraak maken met een collegelid doet u via het centrale telefoonnummer (14023). Daarbij geeft u aan waarover u het collegelid wilt spreken. Het kan zijn dat u eerst naar een vakafdeling verwezen wordt.