Samenstelling en portefeuilleverdeling

Van links naar rechts: Joop Berendsen, Ellen Verheij- de Haas, Niek Meijer, Willem van den Berg, Gert-Jan Bluijs.

Burgemeester Niek Meijer, voorzitter

Wethouder Joop Berendsen (OPZ)

Wethouder Gert-Jan Bluijs (CDA)

Wethouder Ellen Verheij-de Haas (VVD)

Gemeentesecretaris Willem van den Berg

Woordvoering voor het college van B&W - Bianca Galesloot 023 511 42 62

Voor algemene persvragen over Zandvoort – Claudia Plantinga 023 511 4858

Voor persvragen buiten kantoortijden die niet kunnen wachten - pikettelefoon 023 511 511 7