Burgemeester Niek Meijer

Contactgegevens

Niek Meijer (burgemeester), voltijd

 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Bestuurlijke Coördinatie (algemene en bestuurlijke zaken)
 • Externe betrekkingen en representatie
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Integraal veiligheidsbeleid
 • Verkiezingen
 • Vergunningen en Handhaving (integraal)
 • Juridische Zaken en rechtsbescherming
 • Minderheden/Emancipatie
 • Communicatie en Media beleid
 • Algemene Begraafplaats
 • VRK  

Wethouder Joop Berendsen, 1e loco burgemeester, en burgemeester Niek Meijer vervangen elkaar.