Ellen Verheij-de Haas (VVD)

Contactgegevens

Ellen Verheij-de Haas (2e loco burgemeester), voltijd

Portefeuille: Toerisme & Economie, Cultuur, Ruimtelijke Ordening

 • Toerisme & Economie
  • Circuitpark Zandvoort
  • Papendal aan Zee
 • Metropoolregio Amsterdam (MRA)
 • Verblijfsrecreatie en accommodaties/toeristisch verhuur
 • Retail en Horecabeleid
 • Citymarketing
  • Evenementen
  • Promotie
  • Vergunningen
 • Markt (Centrum en Nieuw Noord)
 • Vent- en Standplaatsen
  • Beleid
  • Vergunningen
 • Strandbeleid en andere zaken
 • Ruimtelijke Ordening/Structuur Visie
 • Invoering Omgevingswet
 • Kunst en Cultuur
 • Monumentenbeleid
 • Welstand
 • Kustpact
 • Ambtelijke Samenwerking (inclusief P&O)

Projecten: Metropoolboulevard, Badhuisplein en Entree Zandvoort
Secundus op : LDC, Watertorenplein en Kwaliteit Dienstverlening

Wethouder Ellen Verheij-de Haas en wethouder Gert-Jan Bluijs vervangen elkaar.