Joop Berendsen (OPZ)

Contactgegevens

Joop Berendsen (1e loco burgemeester), voltijd

Portefeuilles: Verkeer en Vervoer, Parkeren, Sport, Onderwijs, Werk & Inkomen en Schulden

 • Verkeer en Vervoer
 • Parkeren, beleid en vergunningen
 • Openbare ruimte, Beleid, Onderhoud & Beheer:
  • Wegen, straten en pleinen (MIOP)
  • Straatreiniging
  • Riool en afwatering
 • Openbaar groen
 • Sport en accommodatiebeleid
 • Onderwijsbeleid/leerlingenvervoer en kinderopvang
 • Bibliotheek en Educatie
 • Werk en Inkomen
  • Werkgelegenheid re-integratie
  • Participatiewet ( incl. Paswerk)
  • Bijzondere bijstand
 • Accommodatiebeleid en onderhoud gebouwen
 • Kwaliteit Dienstverlening
  • Burgerzaken
  • Facilitaire Zaken
  • Klachtenregeling
 • Bestuurlijke Vernieuwing (burgerparticipatie)

Projecten: LDC
Secundus op: Nieuw Noord, Metropoolboulevard en Ambtelijke Samenwerking

Wethouder Joop Berendsen en burgemeester Niek Meijer vervangen elkaar.