Corona stimuleringssubsidie

Algemeen

Door de gevolgen van de coronacrisis hebben veel Zandvoorters het sociaal en financieel nog steeds moeilijk. Hebt u een goed idee voor een activiteit die de inwoners weer samenbrengt? Of wilt u iets organiseren om de ondernemers in Zandvoort te versterken? Dan kunt u uiterlijk 31 december 2022 online een subsidie aanvragen van maximaal € 1.000. Collectieven mogen maximaal € 10.000 aanvragen.

Als ondernemer of organisatie doet u de aanvraag op persoonlijke naam en vermeldt u de bedrijfsnaam in het formulier

Nodig bij uw aanvraag

Upload een begroting of kostenoverzicht. Zorg dat dit bestand niet groter is dan 10 MB.

Wat u moet weten

  • U kunt deze subsidie niet aanvragen voor activiteiten die al uitgevoerd worden of waar u al andere bijdragen voor krijgt van de gemeente
  • Heeft uw activiteit invloed op de directe omgeving? Dan moet u aantonen dat meerdere bewoners of ondernemers uit de omgeving uw idee steunen
  • Als u een evenementenvergunning of andere vergunning nodig hebt, moet u die zelf aanvragen. De kosten hiervoor kunt u ook in de begroting zetten
  • Marketing- en promotieactiviteiten overlegt u eerst met Zandvoort Marketing. Daarna doet u pas de aanvraag
  • U ontvangt binnen 4 weken een brief waarin staat of u de subsidie krijgt