Energietoeslag 2022

Algemeen

Als u een laag inkomen hebt, kunt u een toeslag krijgen voor uw energiekosten. U hebt al automatisch bericht gekregen als u een bijstandsuitkering hebt en/of een ZandvoortPas. Hebt u geen ZandvoortPas, dan vraagt u de toeslag tot uiterlijk 30 juni 2023 online aan. Of bel ons. We zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur. U kunt alleen de energietoeslag aanvragen voor het jaar 2022.

Nodig bij uw aanvraag

 • Energiecontract of bankafschrift van uw laatste betaling aan de energiemaatschappij
 • Scan van paspoort, identiteitsbewijs of verblijfsvergunning (voor- en achterkant) van u en uw partner
 • Foto of scan van uw bankpas waarop uw rekeningnummer en naam duidelijk te zien zijn
 • Bent u zelfstandig ondernemer? Lever dan de aangifte inkomstenbelasting van 2021 in. Let op: wij hebben alle pagina’s nodig
   

Wat u moet weten

 • Iedereen met recht op de energietoeslag krijgt in totaal € 1.300. Hebt u de toeslag van € 800 gekregen? Dan krijgt u er vanaf 17 oktober nog € 500 bij

 • Er komen veel aanvragen binnen. Het kan langer dan 8 weken duren voordat u een antwoord van ons krijgt 

 • Hebt u extra hoge energiekosten door een ziekte? Bijvoorbeeld doordat u voor uw reuma uw huis extra moet verwarmen? Dan hebt u misschien ook recht op bijzondere bijstand
 • Hebt u de AOW-leeftijd en woont u alleen, dan mag uw vermogen niet meer zijn dan 
  € 12.605. Woont u samen met een partner jonger dan de AOW-leeftijd of met een kind jonger dan 18 jaar, mag uw vermogen niet meer zijn dan € 20.210. Hebt u beiden de AOW-leeftijd dan mag uw vermogen niet meer zijn dan € 25.210
 • Ben je 18, 19 of 20 jaar? Of ontvang je studiefinanciering en ben je onder de 27? Dan heb je geen recht op deze toeslag. Er zijn misschien wel andere mogelijkheden. Bel 14 023 op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. Vraag naar team Minima

Bij welk inkomen recht op toeslag

Of u recht hebt op de toeslag, hangt af van uw inkomen. We gebruiken richtbedragen.

Tussen 21 jaar en AOW-leeftijd

Uw situatie

Maximaal netto maandinkomen
(zonder vakantiegeld)

Gehuwd/samenwonend

€ 1.795

Alleenstaande

€ 1.257

Alleenstaande ouder

€ 1.342

AOW-leeftijd

Uw situatie

Maximaal netto maandinkomen
(zonder vakantiegeld)

Gehuwd/samenwonend

€ 1.893

Alleenstaande

€ 1.398

Alleenstaande ouder

€ 1.457