Gezocht: leden voor Adviesraad Sociaal Domein Zandvoort

Zandvoort vanuit het reuzenrad

Wilt u meedenken en de burgemeester en wethouders adviseren over het beleid op het brede sociaal-culturele domein? We zoeken 4 nieuwe leden voor de Adviesraad Sociaal Domein Zandvoort.

De Adviesraad Sociaal Domein Zandvoort adviseert sinds augustus 2015 namens de inwoners van de gemeente Zandvoort – gevraagd en ongevraagd – het college van burgemeester en wethouders over het Sociaal Domein. Hieronder vallen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet.

4 zittende leden moeten na hun 2e termijn van 4 jaar plaats maken voor nieuwe leden.

Waar moeten leden aan voldoen

  • U woont in Zandvoort of Bentveld;
  • U mag geen vertegenwoordigende functie binnen een politieke partij in Zandvoort bekleden;
  • U bent geen wethouder of ambtenaar bij de gemeente Zandvoort;
  • U hebt ervaring, bent deskundig of bereid u te verdiepen in één van de gebieden van het Sociaal Domein. Bijvoorbeeld: het minimabeleid, jeugd en onderwijs, beschut werken, discriminatie en geweld, sport en maatschappelijke ondersteuning.
  • U neemt actief deel aan de vergaderingen.

De adviesraad bestaat nu uit 10 leden en een onafhankelijk voorzitter. De leden vormen een afspiegeling van de Zandvoortse samenleving. Ze geven zelfstandig advies en spreken op persoonlijke titel in de raad.

De adviesraad vergadert elke maand op de 2e maandagavond. De voorzitter en de leden krijgen een vergoeding per bijgewoonde vergadering.

Tot 6 maart reageren

Uw schriftelijke reactie kunt u tot 6 maart 2023 sturen aan de sollicitatiecommissie   adviesraadzandvoort@Haarlem.nl  Meer informatie kunt u opvragen bij de secretaris van de adviesraad: mevrouw I. van Tienhoven 06 2852 0648. Zie ook: Adviesraad Sociaal Domein