Groot onderhoud Kamerlingh Onnesstraat en omgeving

Bijgewerkt tot en met 2 september 2022
Status: Uitvoering

We gaan de Kamerlingh Onnesstraat, Max Planckstraat, Voltastraat, ’s-Gravesandestraat, Ampèrestraat en de Wattstraat opnieuw inrichten. Hierdoor wordt het prettiger op straat en veiliger terwijl de buurt bereikbaar blijft.

Blik op de Kamerling Onnestraat met straatnaambordje

Wat u moet weten

 • De weg wordt een 30km zone: er komen drempels, fietsers gaan naar de rijbaan en we maken verhoogde parkeervakken
 • Het begin van de 30km zone wordt duidelijk aangeven met verkeersborden en markering op de rijbaan
 • de ondergrondse containers voor de twee nieuwe woontorens van Santfort plaatsen we aan de zuidkant van de Kamerlingh Onnesstraat
 • Er komt meer groen. We richten de bestaande groenstrook opnieuw in met boom-, heester- en kruidensoorten die in de duinen horen. De beplanting is in overeenstemming met de planten voor het voormalig AWZI-terrein
 • Het aantal officiële parkeerplekken in de nieuwe situatie blijft gelijk aan de huidige situatie

Wat eraan vooraf ging

 • Tot 15 december 2020 kon u uw mening geven over het voorlopig ontwerp Kamerlingh Onnesstraat en omliggende straten
 • Alle inspraakreacties zijn verwerkt en in een Nota van Beantwoording samengevat. Daar waar mogelijk is het voorlopig ontwerp hierop aangepast
 • De gemeenteraad heeft het definitief ontwerp en de nota van beantwoording 24 maart 2021 vastgesteld

Hoe het verder gaat

Max Planckstraat met straatnaambordje
Max Planckstraat
 • De herinrichting van de Kamerlingh Onnesstraat stemmen we af op andere projecten in de directe omgeving, zoals het AWZI-terrein
 • Dit project is al gestart
 • De werkzaamheden voor het project op het aangrenzend Corodex-terrein zijn nog niet gestart. Daarom wordt de inrichting van de Kamerlingh Onnesstraat aan die kant later afgestemd op de nieuwe ontwikkelingen

Planning

Planning

Juli 2022

Voltooid
Voltooid

oplevering

September 2022

Actief
Actief

laatste herstelwerkzaamheden

November 2022

Todo
Todo

laatste groen/beplantingswerkzaamheden

Met wie we samenwerken

Contact

Eric Lusthuis, procesmanager
14 023
info@zandvoort.nl