Informatiemiddag 13 september Nieuw Noord

Lucht van Zandvoort-noord
Foto door Milo Dinkelaar

We willen een groene, leefbare, veilige en sociale wijk Nieuw Noord. Daarom zijn er plannen gemaakt voor een nieuwe inrichting van de wijk. Inwoners en ondernemers konden in 2021 reageren op de eerste plannen. De reacties zijn meegenomen in het zogenaamde masterplan. Dit is inmiddels verder uitgewerkt tot een ontwerp.

Wij zijn benieuwd wat u als inwoner of ondernemer van het ontwerp vindt. Wat vindt u belangrijk?

Informatiemiddag

Op dinsdag 13 september 2022 bent u van harte welkom om het ontwerp te bekijken in Pluspunt, Flemingstraat 55, tussen 15.00 en 19.00 uur. Er is gelegenheid om vragen te stellen en wensen en zorgen te delen. Dat kan ook online tot 10 oktober 2022 op www.zandvoort.nl/herinrichting-nieuw-noord.

Hoe we verder gaan

Alle reacties worden beoordeeld, beantwoord en waar mogelijk verwerkt in een voorlopig ontwerp (VO). Daarna ligt het VO in januari 2023 gedurende 6 weken ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen zijn reactie op het ontwerp geven. Daarna wordt het ontwerp definitief gemaakt.

Meer informatie

Meer informatie over het groener maken en opnieuw inrichten van Nieuw Noord vindt u op  www.zandvoort.nl/herinrichting-nieuw-noord.