Gemeente Zandvoort mailen, bellen of een melding doen?
Het algemene telefoonnummer van gemeente Zandvoort (ook voor meldingen) is 14 023. Door drukte kan het voorkomen dat u even moet wachten voordat u een medewerker van het Klantcontactcentrum aan de lijn krijgt. Excuses voor het eventuele ongemak! Belt u vanuit het buitenland? Dan kunt u ons bereiken via 023-5115115.

Digitaal melden is sneller!

Melding Spaarnelanden
Bij Spaarnelanden kunt u terecht voor een melding over zaken als: vuilcontainers, rolemmers, gele huisvuilzakken, grof vuil, illegale vuilstortingen en klein chemisch afval U kunt de melding doen via het contactformulier op de website: www.spaarnelanden.nl of bellen met Spaarnelanden via 023 - 7517200 (ma t/m vrij tussen 8.00 en 16.30 uur).

Melding gemeente
Wilt u een melding doen over de openbare ruimte in Zandvoort? Bijvoorbeeld over zwerfvuil, fietswrakken, stoeptegels, verkeersborden, wegmarkering, schades of omgevallen bomen, dan kunt u een melding doen bij de gemeente Zandvoort via www.zandvoort.nl met de oranje knop ‘Ik wil een melding doen’ of via telefoonnummer 14023.

Grofvuil
Wilt u grofvuil of witgoed zwaarder dan 10 kg laten op laten halen? Bel dan direct met de afvalinzamelaar GP Groot, tel. 088 - 4721112.

E-mailen kan naar info@zandvoort.nl    

Openingstijden centrale balie, Swaluëstraat 2
In de ochtend zonder afspraak van 8.30 uur tot 12.30 uur.
Donderdagavond vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur.

’s Middags werken wij op afspraak. U kunt zelf uw afspraak inplannen of telefonisch tussen 8.30 uur en 12.30 uur via nummer 14 023.

Wilt u een lid van het college spreken?
De burgemeester via burgemeester@zandvoort.nl  telefoon 023 574 0221
De wethouders via bestuurssecretariaat@zandvoort.nl telefoon 023 574 0415
De gemeentesecretaris via bestuurssecretariaat@zandvoort.nl telefoon 023 574 0463

Handhaving 023 511 4950
De meldkamer van Handhaving is bereikbaar van maandag t/m woensdag van 8.30 tot 22.00 uur, donderdag t/m zaterdag van 8.30 tot 24.00 uur en zondag van 8.30 tot 17.00 uur.

Wilt u een raadslid of iemand van de griffie spreken?
griffie@zandvoort.nl telefoon 023 574 0425

Voor vragen over concrete of gewenste bouwplannen (vergunningverlening)
De Omgevingsdienst IJmond voert de WABO-taken van de gemeente Zandvoort uit. Deze taken bestaan uit vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Telefonisch spreekuur is op maandag t/m donderdag tussen 9.00 uur en 11.00 uur via telefoonnummer 0251 263 863.

Persoonlijk spreekuur is op dinsdag- en woensdagochtend op het gemeentehuis in Zandvoort. Tijden: 10.00 uur, 10.45 uur, 11.30 uur. Inplannen van een afspraak kan digitaal of via telefoonnummer 14 023.

Sociaal Wijkteam
Het Sociaal Wijkteam geeft informatie en advies rond vragen op het gebied van Welzijn, Zorg, Wonen en Financiën. Er zijn 2 vestigingen:

1. Pluspunt Zandvoort-Noord, Flemingstraat 55, 2041 VW Zandvoort

2. De Blauwe Tram, Louis Davidscarré 1, 2042 LZ Zandvoort

Openingstijden inloopspreekuren

De Blauwe Tram

Dinsdag 09.00 – 12.00 uur
Donderdag 09.00 – 12.00 uur
Vrijdag 09.00 – 12.00 uur

Pluspunt Zandvoort-Noord

Maandag 13.00 – 16.00 uur
Woensdag 09.00 – 12.00 uur 

Bent u niet in staat om het Sociaal Wijkteam te bezoeken? Bel dan met 023 – 5740450 voor een huisbezoek. Het e-mail adres is: sociaalwijkteam@zandvoort.nl

Openingstijden begraafplaats
De algemene begraafplaats en dierenbegraafplaats aan de Tollensstraat zijn dagelijks open tussen 8.00 - 18.00 uur.

Afdeling Reiniging en Groen (remise)
Maandag t/m donderdag 7.45 - 12.00 uur en 12.45 - 16.00 uur 
Vrijdag 7.45 - 12.15 uur 

Bezoekadressen gemeente Zandvoort
Centrale Balie: Swaluëstraat 2 
Afdeling Reiniging en Groen (remise): Kamerlingh Onnesstraat 20
Algemene Begraafplaats en Dierenbegraafplaats: Tollensstraat 67

Postadres
Gemeente Zandvoort
Postbus 2
2040 AA Zandvoort

Betalingen
NL64 BNGH 0285 0100 34
Betalingen vanuit het buitenland
BIC of swiftcode BNGHNL2G
IBAN-code NL64 BNGH 0285 0100 34 (RSIN)

BTW-identificatienummer: NL001509962B03
KVK 34363858 0000 / Vestigingsnr. 000012933848

Betalingen die bestemd zijn voor leges, die door het GBKZ (=Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid) via een aanslag zijn opgelegd, dienen NIET via deze bankrekening betaald te worden.

Het hiervoor benodigde bankrekeningnummer kunt u hier vinden.

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid
Dit is het regionale centrum dat voor Zandvoort de gemeentebelastingen regelt.

Postadres
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid
Postbus 47
2050 AA Overveen

Bezoekadre
Bloemendaalseweg 158 
2051 GJ Overveen

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Telefoon 023- 51 260 66
Fax 023- 52 255 66 

Veilig e-mailen met ZorgMail
ZorgMail is een systeem waarmee u en gemeente Zandvoort zo veilig mogelijk met elkaar kunnen e-mailen. Dat is bijvoorbeeld belangrijk als de gemeente persoonlijke gegevens van u nodig heeft.
Lees wat u moet doen als u van de gemeente via ZorgMail een e-mail krijgt.