Nieuwsoverzicht

Start 2e fase project Noordvoort

16 november 2018

Woensdag 14 november jl. hebben de Noordwijkse wethouder Marie-José Fles en Zandvoortse wethouder Ellen Verheij-de Haas de aftrap gegeven voor het rustiger maken van het strand tussen Zandvoort en Noordwijk bij paal 70–73. Hiervoor is gekozen om allerlei zeezoogdieren en diverse vogelsoorten een rustige plek te laten vinden op het strand.

Adrescontroles in Zandvoort

14 november 2018

De gemeente Zandvoort controleert of inwoners wel echt op het adres wonen dat zij hebben doorgegeven aan de gemeente als woonadres. Is er een vermoeden van een verkeerd gebruik van een adres, dan werkt de gemeente samen met andere overheidsinstanties om het te corrigeren. Bij vermoeden van adresfraude volgt er verder onderzoek of een huisbezoek.

ZandvoortPas en hoge ziektekosten?

14 november 2018

Gemeente Zandvoort biedt samen met zorgverzekeraars Univé en Zorg en Zekerheid een voordelige zorgpolis aan voor houders van een ZandvoortPas. De Gemeentelijke zorgpolis is voordelig als u hoge of middelhoge ziektekosten heeft. De polis bestaat uit een basisverzekering met een aanvullende verzekering én een tandartsverzekering. En u hoeft het verplichte eigen risico van € 385 niet te betalen. Mensen met een Wmo-voorziening kunnen kiezen voor een pakket dat de eigen bijdrage voor de Wmo/Wlz vergoedt.

Opening 'We gaan naar Zandvoort! Een digitale reis van verleden naar heden'

9 november 2018

Op 16 november 2018 presenteert het Zandvoorts Museum de unieke tentoonstelling ‘We gaan naar Zandvoort!' Een digitale reis van verleden naar heden’ van multimedia kunstenaar Stefan de Groot.

Ondernemers kunnen tot 26 november meedoen aan onderzoek naar dienstverlening

5 november 2018

Ondernemers kunnen tot 26 november meedoen aan het onderzoek naar de gemeentelijke dienstverlening. Alle ondernemers hebben een uitnodiging gekregen voor de enquête. Zandvoort vindt het belangrijk om een ondernemersvriendelijke gemeente te zijn. Daarom wil de gemeente graag weten hoe ondernemers de dienstverlening waarderen en of zij mogelijkheden zien tot verbetering.

Nieuw beleid voor toeristische verhuur van woningen

26 oktober 2018

De gemeente heeft plannen om het beleid van grootschalige toeristische verhuur van gehele woningen te herzien per 1 januari 2019.

Bureau BING voor onderzoek schijn van belangenverstrengeling

24 oktober 2018

Op 25 september heeft de gemeenteraad unaniem de Motie ‘schijn van belangenverstrengeling’ aangenomen en het college opgedragen om een onderzoek te doen. Het college heeft een onderzoeksopdracht geformuleerd en bureaus gevraagd om offerte uit te brengen.

Goedkoop parkeren in Zandvoort van 1 november tot 1 maart

22 oktober 2018

Van 1 november 2018 tot 1 maart 2019 is er weer een aantrekkelijk parkeertarief in het centrum van Zandvoort, aan de boulevard, Parkeergarage Centrum en Parkeerterrein De Zuid van € 0,50 per uur. De minimale inworp blijft € 0,50.

Onderzoek naar gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers in Zandvoort

19 oktober 2018

In de week van 22 oktober krijgen alle ondernemers in Zandvoort een uitnodiging om mee te doen aan een onderzoek naar de gemeentelijke dienstverlening.

Veegactie politie in gemeente Zandvoort

15 oktober 2018

Afgelopen week trok Politie Noord-Holland in samenwerking met het LIV (Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit), Openbaar Ministerie, ruim twintig gemeenten en de Omgevingsdienst in haar gebied meerdere meldingen na op zoek naar illegale activiteiten, drugs, wapens en andere ondermijnende activiteiten. Wat leverde dit in Zandvoort op?