Reactie burgemeester Meijer op artikel in Haarlems Dagblad van 9 augustus jl.

Op donderdag 9 augustus jl. is in het Haarlems Dagblad een artikel verschenen waarin uitgebreid verslag is gedaan over de Raadsvergadering van woensdag 8 augustus jl. en het ontslag van wethouder Kuipers.

In dat artikel heb ik aangegeven dat wethouder Kuipers steeds collegiaal op de hoogte is gehouden van de ontwikkelingen. Natuurlijk is het zo dat hij niet bij de collegevergaderingen aanwezig is geweest en daarmee ook geen onderdeel van de besluitvorming was. Dat is het gevolg van zijn vakantie en geheel begrijpelijk.

Kennelijk heb ik in mijn gesprek met de journalist hierover dit niet genoeg benadrukt waardoor ik ten onrechte de indruk heb gewekt dat wethouder Kuipers vanaf zijn vakantieadres heeft ingestemd met het besluit van het college om verder te gaan met wethouder Berendsen.

Ik betreur deze ongelukkige gang van zaken en heb daarover mijn excuses aangeboden aan wethouder Kuipers, de fractievoorzitter van D66 en de betrokken journalist.

Niek Meijer, Burgemeester.