Transformatie Zandvoorts bedrijventerrein genomineerd voor stimuleringsprijs

De herontwikkeling van het bedrijventerrein Nieuw Noord in Zandvoort is genomineerd voor een belangrijke stimuleringsprijs: de Plabeka transformatiebokaal.

Kantoren en bedrijventerreinen vervullen een belangrijke economische rol in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De bedrijventerreinen staan voor grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, transformatie en beheer. Veel partijen richten zich actief op verbetering van deze locaties. Met de stimuleringsprijzen erkent het Platform bedrijven en kantoren (Plabeka) de prestaties van partijen op dit terrein.

Er worden drie bokalen uitgereikt in de categorieën Duurzaamheid, Georganiseerd Beheer en Transformatie. De winnaars ontvangen de prijs tijdens het Congres van de Metropoolregio Amsterdam op 19 oktober.

Het belangrijkste criterium voor de transformatiebokaal is dat de werklocatie zich onderscheidt met een geslaagde aanpak en/of een slim proces en daarmee een voorbeeld is voor andere locaties. Het project of proces moet baanbrekend en vernieuwend zijn.

De gemeente Zandvoort heeft samen met ondernemers een integraal ontwerp gemaakt voor een voormalig bedrijventerrein van Rijnland. Het project houdt een herontwikkeling in van een locatie die voorheen in gebruik was als waterzuivering. Hier ontstaat nieuwe ruimte voor bedrijven, woon- en werkeenheden en woningen. Dit wordt het eerste gasloze bedrijventerrein. Tevens is een verschuiving mogelijk gemaakt van bedrijven van het naastgelegen verouderde bedrijventerrein naar de nieuwe locatie en komt er ruimte voor woningen.

Andere genomineerden voor de categorie Transformatie zijn twee bedrijventerreinen in de gemeente Amsterdam: Amstel III en Cruquiuswerkgebied.