Nieuwsoverzicht

 • Gift aan OPZ is niet van invloed geweest op besluitvorming Watertorenplein

  27 november 2018

  Het onderzoeksbureau BING heeft naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad onderzoek gedaan naar een schenking van € 4500 aan OPZ door een belanghebbende bij het plan Watertorenplein. Het bureau komt tot de conclusie dat deze gift geen invloed heeft gehad op de besluitvorming over dat plan en dat er ook geen juridische consequenties zijn te verwachten.

 • Aantal dagen verhuur eigen woning blijft voorlopig op 120 dagen

  23 november 2018

  Het Zandvoorts college trekt het voorstel in om de verhuurmogelijkheid van de eigen woning aan toeristen te beperken van honderdtwintig naar zestig dagen.

 • Gemeentelijke zorgpolis voor Zandvoorters met een ZandvoortPas

  22 november 2018

  Ook in 2019 biedt de gemeente Zandvoort de Gemeentelijke zorgpolis aan. Deze verzekering biedt mensen met de ZandvoortPas een aantal voordelen. Zo is het volledig eigen risico meeverzekerd. En mensen met een Wmo-voorziening kunnen kiezen voor een pakket dat de eigen bijdrage voor de Wmo/Wlz vergoedt.

 • Start 2e fase project Noordvoort

  16 november 2018

  Woensdag 14 november jl. hebben de Noordwijkse wethouder Marie-José Fles en Zandvoortse wethouder Ellen Verheij-de Haas de aftrap gegeven voor het rustiger maken van het strand tussen Zandvoort en Noordwijk bij paal 70–73. Hiervoor is gekozen om allerlei zeezoogdieren en diverse vogelsoorten een rustige plek te laten vinden op het strand.

 • Adrescontroles in Zandvoort

  14 november 2018

  De gemeente Zandvoort controleert of inwoners wel echt op het adres wonen dat zij hebben doorgegeven aan de gemeente als woonadres. Is er een vermoeden van een verkeerd gebruik van een adres, dan werkt de gemeente samen met andere overheidsinstanties om het te corrigeren. Bij vermoeden van adresfraude volgt er verder onderzoek of een huisbezoek.

 • Opening 'We gaan naar Zandvoort! Een digitale reis van verleden naar heden'

  9 november 2018

  Op 16 november 2018 presenteert het Zandvoorts Museum de unieke tentoonstelling ‘We gaan naar Zandvoort!' Een digitale reis van verleden naar heden’ van multimedia kunstenaar Stefan de Groot.

 • Nieuw beleid voor toeristische verhuur van woningen

  26 oktober 2018

  De gemeente heeft plannen om het beleid van grootschalige toeristische verhuur van gehele woningen te herzien per 1 januari 2019.

 • Bureau BING voor onderzoek schijn van belangenverstrengeling

  24 oktober 2018

  Op 25 september heeft de gemeenteraad unaniem de Motie ‘schijn van belangenverstrengeling’ aangenomen en het college opgedragen om een onderzoek te doen. Het college heeft een onderzoeksopdracht geformuleerd en bureaus gevraagd om offerte uit te brengen.

 • Goedkoop parkeren in Zandvoort van 1 november tot 1 maart

  22 oktober 2018

  Van 1 november 2018 tot 1 maart 2019 is er weer een aantrekkelijk parkeertarief in het centrum van Zandvoort, aan de boulevard, Parkeergarage Centrum en Parkeerterrein De Zuid van € 0,50 per uur. De minimale inworp blijft € 0,50.

 • Doe mee met de grote strandschoonmaak

  12 oktober 2018

  De zomer van 2018 kan de boekjes in als een van de mooiste zomers ooit! En het lekkere weer bracht veel bezoekers naar het strand van Zandvoort. Gelukkig ruimen de meeste bezoekers netjes hun rommel op na een dagje strand. Maar desondanks blijven er toch veel peuken, blikjes en plastic achter. Daarom vindt op 25 oktober 2018 de Grote Strand Schoonmaak plaats in Zandvoort.