Lorentzstraat pleintje

Bekijk het ontwerp van Lorentzstraat pleintje die hoort bij de herinrichting van Nieuw Noord.

Wat gaat er veranderen op het pleintje in de Lorentzstraat?

  • Door een deel van de bestrating te vervangen door “duinplanten” maken we de buurt groener en brengen zo de sfeer van de duinen de wijk in
  • De speelplek krijgt een natuurlijke ondergrond
  • Halfverharde paden zorgen voor groene uitstraling en er ontstaat zo ook een gezellige zitplek
  • De bestrating van de kruising Pr. Zeemanstraat en het fietspad worden tegels daardoor ontstaat een rustig beeld. Het gebied wordt ingericht voor wandelaars en fietsers en auto’s zijn hier te gast

Lorentzstraat ter hoogte van huisnummer 8

Bestaande situatie en impressie nieuwe situatie

-impressie

Deelgebied 1 Lorentzstraat bestaand small. Deelgebied 1 Lorentzstraat impressie

Doorsnede bestaande situatie en nieuwe situatie

-impressie

Doorsnede tekening deelgebied_1_Lorentzstraat_bestaande_situatie. doorsnede tekening Profielen_Deelgebied_1_Lorentzstraat_nieuwe_situatie

Duinverbinding. Bestaande situatie en impressie nieuwe situatie

-impressie

Deelgebied 1 Lorentzstraat duinverbinding bestaand Deelgebied 1 Lorentzstraat duinverbinding impressie