Nieuwe indeling gebieden parkeervergunning

Luchtfoto met zee, strand en dorp

Met het nieuwe parkeerbeleid is er een nieuwe indeling van vergunninggebieden.

De kaart met de indeling van Zandvoort in parkeervergunningsgebieden
Kaart met de vergunningsgebieden

Wilt u weten welke straat in welk gebied hoort? Bij Aanwijzingsbesluit Vergunninggebieden Zandvoort kunt u per gebied (Centrum, Zuid, Oud Noord, Nieuw Noord en Bentveld) zien welke straten in welk gebied vallen. U vindt de straten in de bijlage bij dit besluit.