De werving voor een nieuwe burgemeester is gestart

De huidige burgemeester, Niek Meijer, heeft aangegeven in september van dit jaar te stoppen. Eind januari heeft de commissaris van de Koning aangegeven dat de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester kan starten. Op 26 februari 2019 stelde de gemeenteraad van Zandvoort de profielschets van de nieuwe burgemeester vast.

Profiel van de burgemeester van Zandvoort

De gemeenteraad geeft in een profielschets aan welke eigenschappen de raad belangrijk vindt voor de nieuwe burgemeester. In een digitale enquête is ook aan de inwoners van Zandvoort gevraagd wat zij belangrijke eigenschappen vinden voor een burgemeester van Zandvoort. De uitkomsten zijn in de profielschets meengenomen. U kunt de vergadering van 26 februari terugluisteren. Er is ook een samenvattend verslag gemaakt.

Hoe verloopt de benoemingsprocedure van de burgemeester?

Bij de benoeming van een nieuwe burgemeester zijn veel mensen betrokken. De gemeenteraad, de vertrouwenscommissie, de commissaris van de Koning, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Koning, allemaal hebben ze hun eigen rol. Op hoofdlijnen ziet de procedure er als volgt uit:

 1. De commissaris van de Koning overlegt met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad.
 2. De gemeenteraad stelt een profiel voor de nieuwe burgemeester op.
 3. De gemeenteraad bespreekt het profiel met de commissaris van de Koning.
 4. De minister van BZK stelt de vacature open (dit is nu gebeurd).
 5. De sollicitant schrijft een brief.
 6. De commissaris van de Koning selecteert een aantal kandidaten.
 7. De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie van de gemeente.
 8. De vertrouwenscommissie voert gesprekken met kandidaten.
 9. De gemeenteraad beveelt een kandidaat aan.
 10. De minister van BZK verzorgt het traject naar de benoeming door de Koning.
 11. Na de benoeming door de Koning beëdigt de commissaris van de Koning de burgemeester in een bijeenkomst van de gemeenteraad.

Vertrouwenscommissie

De vertrouwenscommissie bestaat uit acht raadsleden: de voorzitters van de fracties in de raad. De heer Kramer van de Ouderenpartij Zandvoort is voorzitter. Wethouder Bluijs is aan de vertrouwenscommissie toegevoegd als adviseur.  

Informatie over het bestuur en het beleid van de gemeente Zandvoort

Wie meer wil weten over (bestuurlijk) Zandvoort kan het beste het onderdeel bestuur op deze website raadplegen. Die staat vol met relevante informatie. Bekijk ook het Raadsprogramma, de begroting, feitenoverzichten en een aantal  beleidsstukken in dit dossier.

Vacature

De sollicitatietermijn is inmiddels verstreken. De vacature staat op de website van de provincie Noord-Holland.