Ontheffing voorwerp op de openbare weg plaatsen

Plaatst u een voorwerp voor bouwwerkzaamheden op de openbare weg, dan moet u dit altijd melden. Soms hebt u een ontheffing nodig. Vul het aanvraagformulier in om te weten te komen wat in uw geval geldt. U kunt dan ook meteen de melding doen of de ontheffing aanvragen. Doe dit minstens 8 weken van tevoren.

Nodig bij uw aanvraag

U moet een aantal documenten uploaden. Zorg dat elk bestand een .pdf, .jpg, .jpeg, .doc of .docx is van maximaal 10 MB.

Overzichtstekening

Upload een overzichtstekening met de locaties, afmetingen en afstanden van voorwerpen, straten, gebouwen en stoepen. Teken ook eventuele verkeersmaatregelen, zoals borden en hekken. Bij een kraan geeft u ook stempels en draaicirkels aan en bij een steiger de steunen/stabilisatoren (als die er zijn).

Verkeersplan

Lever een verkeersplan aan als er omleidingsroutes nodig zijn. U geeft hierin aan hoe en met welke middelen u het verkeer veilig regelt. Geef aan waar hekken of borden komen, hoe omleidingsroutes lopen en waar u verkeersregelaars inzet. Dit hoeft dan niet in de overzichtstekening.

Dit plan moet u uiterlijk 2 weken voor de werkzaamheden indienen via het digitale platform LTC-TVM. Een account hiervoor vraagt u aan per mail: bereikbaarheid@haarlem.nl.

Wat u moet weten

Alleen in de volgende gevallen hebt u een ontheffing nodig:

  • U plaatst voorwerpen op de rijbaan en/of u zet de weg af
  • Er blijft minder dan 1,2 meter ruimte over voor vrije doorgang van hulpdiensten en voetgangers. Houd hierbij rekening met straatmeubilair zoals lantaarnpalen en fietsenrekken
  • U plaatst voorwerpen op onverhard terrein
  • U plaatst voorwerpen op een parkeerplaats 
  • U blokkeert met een verhuis- of vrachtwagen voor langere tijd (gedeeltelijk) de weg. Kunt u de wagen alleen op de stoep zetten? Dan vraagt u een ontheffing RVV (reglement verkeersregels en verkeerstekens) aan via parkeerzakenbalie@haarlem.nl

 

Kosten

  • Ontheffing voorwerp op openbare weg plaatsen: € 84,95. U betaalt ook als we uw aanvraag afwijzen
  • Als het voorwerp op gemeentegrond staat, betaalt u ook precariobelasting (gbkz.nl)
  • Plaatst u een voorwerp (ook voorwerpen voor bouw- en/of onderhoudswerkzaamheden) op een parkeerplaats? U betaalt per parkeerplaats per dag € 25,05
  • Plaatst u een voorwerp voor bouw- en/of onderhoudswerkzaamheden op een andere plek op grond van de gemeente? U betaalt dan € 0,80 per m2 per dag of dagdeel
  • Voor een ander voorwerp op een andere plek op grond van de gemeente betaalt u € 1,40 per m2 per dag of dagdeel