Ontwikkeling Entree

Bijgewerkt tot en met 30 oktober 2023
Status: Voorbereiding

We willen de Entree aantrekkelijker maken. Er komen nieuwe woningen, het hotel wordt uitgebreid en er komen duidelijke looproutes van en naar het strand. De bouw begint waarschijnlijk in 2025.

Laatste passagepand

Wat u moet weten

  • Bij de herinrichting van de openbare ruimte komen er duidelijke looproutes van en naar het strand en het station
  • Er komen parkeerplaatsen bij. Deze worden voor het grootste deel ondergronds
  • Ook komen er 40 woningen voor starters in de sociale huur en/of goedkope koop aan de Burgemeester Engelbertsstraat (waar nu de Passagepanden staan)
  • Daarnaast komen er diverse commerciële voorzieningen, zoals winkels bij de Koper Passerel
  • De gemeente verkoopt de grond aan een ontwikkelaar die het plan verder uitwerkt en uiteindelijk realiseert
  • De Passagepanden zijn inmiddels gesloopt 
  • De eigenaar van Palace Hotel heeft een uitbreidingsplan gemaakt. De bouw start in 2025

Waarom we dit doen

De Entree is voor veel mensen het eerste wat ze zien als ze in Zandvoort aankomen met de trein. Het is de directe looproute van het station naar de boulevard. Dit maakt het een visitekaartje voor het dorp. We gaan dit gebied opknappen en extra ruimte maken voor wonen en ondernemen.

Planning

Planning

december 2021

Voltooid
Voltooid

gemeenteraad heeft stedenbouwkundige visie vastgesteld

december 2022

Voltooid
Voltooid

sloop passagepanden aan de Burgemeester Engelbertsstraat

2024

aanleg parkeerplaatsen

2025

Todo
Todo

verwachte start bouw Burgemeester Engelbertsstraat

Todo
Todo

start uitbreiding Palace Hotel

Contact

Patrick Folmer, procesmanager
14023
entree@zandvoort.nl

Met wie we samenwerken

De provincie Noord-Holland stelt subsidie beschikbaar voor het project.