P-Zuid en overloopterrein tegelijk aangepakt

Overloopterrein P-Zuid

Parkeerterrein P-Zuid wordt aangepakt. Tegelijk wordt dan ook het met asbest verontreinigde overloopterrein afgedekt.

In juli 2023 is er asbest gevonden op het overloopterrein van P-Zuid. Het grootste parkeerterrein van Zandvoort is daarop meteen afgezet. De afgelopen maanden is onderzocht of en hoe het overloopterrein moet worden aangepakt. 

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft het college van burgemeester en wethouders afgelopen dinsdag een besluit genomen over de aanpak. Het verontreinigde overloopterrein krijgt een speciale laag die de verontreiniging afdekt. Vervolgens wordt het terrein verhard met dikke betonplaten. Daarna is het weer te gebruiken als parkeerplaats. Op parkeerterrein P-Zuid is plek voor ongeveer 2.000 voertuigen. 

Meer parkeergelegenheid leidt waarschijnlijk tot meer drukte rondom P-Zuid. Daarom komt er een extra in- en uitrit. Er zijn dan 4 rijbanen naast elkaar. In de ochtend zijn er 3 banen om de parkeerplaats op te rijden. In de (na)middag wordt dit omgedraaid en zijn 3 banen om de parkeerplaats af te rijden.

Andere maatregelen die worden genomen:

  • De fietsen- en (deel)scooterstalling wordt verplaatst
  • Het wachtershuisje wordt vervangen
  • De indeling van de parkeervakken wordt aangepast door andere markeringen
  • Het speelveld wordt verplaatst naar één van de hoeken van het terrein

Het collegebesluit gaat nu naar de gemeenteraad. In februari wordt het behandelt in de raadsvergadering. Dan wordt besloten of dit plan daadwerkelijk zo wordt uitgevoerd en wat de planning zal zijn.