Schulddienstverlening

Heeft u problemen met het beheren van uw financiën of heeft u schulden? Dan is het belangrijk dat u hulp zoekt. Het team Schulddienstverlening kan u ondersteunen met bijvoorbeeld budgetbeheer, schuldbemiddeling en een cursus 'Grip op geld'. Bent u zelfstandig ondernemer of heeft u een eigen huis? Ook dan kunt u een aanvraag doen voor schulddienstverlening.

U kunt schulddienstverlening online aanvragen. In het formulier wordt gevraagd om uw Burgerservicenummer (BSN), inkomensgegevens en woonlasten. Bent u afgesloten van energie of bent u ontruimd, dan stuurt u hiervan een bewijsstuk mee. Zorg ervoor dat u deze gegevens bij de hand heeft.

Speciaal voor jongeren met problematische schulden is er het project NewFuture. Onder het kopje NewFuture leest u meer.

Schulddienstverlening aanvragen

Om in aanmerking te komen voor schulddienstverlening moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U woont in de gemeente Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort, Haarlemmerliede en Spaarnwoude of Heemstede
  • U bent 18 jaar of ouder
  • U of uw partner heeft een inkomen of een uitkering (of u heeft een aanvraag voor een uitkering gedaan). Een studiefinanciering van DUO geldt voor schulddienstverlening niet als inkomen.

Folder Schulddienstverlening (pdf)

Voor uw aanvraag schulddienstverlening heeft u uw gegevens nodig van het BKR. U kunt deze gegevens bij iedere bank in Nederland opvragen. Ook als u er geen klant bent. U kunt uw gegevens ook online opvragen.

Gegevens opvragen bij BKR

De gemeente registreert uw aanvraag schulddienstverlening bij het BKR.

Het traject schulddienstverlening is een zware periode waarin veel van u wordt gevraagd. U doet er alles aan om zoveel mogelijk schulden af te lossen aan de schuldeisers. U mag geen nieuwe schulden maken.

De medewerkers van het team Grip op geld geven voorlichting over geldzaken aan jongeren, gedetineerden, statushouders en mensen met een laag inkomen. Om te voorkomen dat zij geldproblemen krijgen.

De cursus Grip op geld is een onderdeel van de schulddienstverlening. Tijdens deze cursus leert u onder andere een begroting maken. Ook is er aandacht voor regelingen en tegemoetkomingen die belangrijk zijn als u een laag inkomen hebt. De cursus duurt 3 dagdelen. De consulent schulddienstverlening geeft u meer informatie.

Folder Grip op geld (pdf)

Krijgt u bericht dat uw woning wordt ontruimd? Of wordt u afgesloten van gas, water en licht? Dan is er sprake van een crisis. Kom dan meteen langs met uw brief bij de balie in de Publiekshal, Zijlvest 39. Dat kan op elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Heeft u moeite met het beheren van uw geld? Staat u onder beschermingsbewind of zit u in een minnelijke schuldregeling of WSNP (wettelijke schuldsanering natuurlijke personen) en wilt u meer zelf doen? Dan kan BooM u helpen.

Er zijn geen kosten verbonden aan de ondersteuning.

Baas over eigen portemonnee met BooM

Het team Schulddienstverlening van de gemeente Haarlem verzorgt Budgetondersteuning op Maat. Een budgetcoach helpt u bij het beheer van uw inkomsten en uitgaven. Samen bekijkt u hoeveel u kunt uitgeven en zelfs hoe u kunt sparen. De budgetcoach kan u helpen met betalingsregelingen en zoekt samen met u naar hulp of ondersteuning die bij uw situatie past. Het doel is dat u weer baas bent over uw eigen portemonnee.

Voorwaarden

U bent

  • inwoner van de gemeente Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort, Haarlemmerliede en Spaarnwoude of Heemstede
  • 18 jaar of ouder en
  • uw inkomen is maximaal 115% van de bijstandsnorm. Bekijk hiervoor het overzicht van uitkeringsbedragen (Rijksoverheid.nl).

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar budgetcoaching@haarlem.nl.

Aanmelden voor BooM

NewFuture wil jongeren uit de schulden helpen. Het is een project van gemeente Haarlem om jongeren (tot 27 jaar) met problematische schulden te helpen hun leven weer op de rit te krijgen.

De gemeente is dan je enige schuldeiser. Jij betaalt gedurende drie jaar de schuld af naar rato van je inkomen. Maar daar moet je wel wat voor doen. Je doet mee aan een begeleidingstraject van Centrum Jeugd & Gezin (CJG) of Leger des Heils en je volgt groepsbijeenkomsten. Ook is er ondersteuning van vrijwilligers van MoneyFit en Bedrijf en Samenleving.

Via WhatsApp 06 18 71 51 13 of e-mail newfuture@haarlem.nl neem je contact op met NewFuture.

Als u een aanvraag schulddienstverlening indient dan geeft u het team Schulddienstverlening toestemming om informatie bij andere partijen op te vragen of informatie aan andere partijen te geven. Bijvoorbeeld schuldeisers. Het gaat om informatie die nodig is voor de behandeling van uw aanvraag.

U geeft wijzigingen in uw persoonlijke situatie meteen door aan uw consulent (contactpersoon). Bijvoorbeeld wijzigingen in uw woon- of gezinssituatie, uw inkomsten, uw vermogen of uw werksituatie.

De vrijwilligers van Humanitas helpen u om alle papieren (administratie) te ordenen. Zo krijgt u meer zicht op uw inkomen, uitgaven en schulden.

Humanitas Zuid-Kennemerland

De gemeente Zandvoort heeft een brochure met alle financiële regelingen voor inwoners met een laag inkomen:

Folder Extra's voor Zandvoorters met een laag inkomen (pdf)

Voor inwoners van de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Heemstede:

Folder Hulp bij een laag inkomen (pdf)