Vuurwerk

Als u vuurwerk wilt opslaan, dan heeft u daarvoor toestemming van de gemeente nodig. Wilt u minder dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan? Dan doet u een 'Melding vuurwerkbesluit' bij Infomil. Slaat u meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk op? Of wilt u professioneel vuurwerk opslaan? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning vraagt u aan bij het Omgevingsloket.

Melding vuurwerkbesluit doen (AIM)

Omgevingsloket online

Voorwaarden voor een vergunning voor de opslag van vuurwerk zijn bijvoorbeeld:

  • Er is een minimale afstand tot omwonenden
  • In de opslag is een sprinklerinstallatie aanwezig
  • In de opslag is een brandmelder aanwezig
  • In het bestemmingsplan moet de opslag van vuurwerk zijn toegestaan.

U mag 3 dagen per jaar vuurwerk verkopen aan inwoners. Die dagen zijn: 29, 30 en 31 december. Is 1 van deze dagen een zondag? Dan mag u in plaats van die dag vuurwerk verkopen op 28 december. U mag aan elke inwoner maximaal 25 kilo vuurwerk verkopen.

Als uw vuurwerkbedrijf vuurwerk wil afsteken, dan heeft u een toepassingsvergunning nodig. Ook moet u het aan de gemeente of provincie doorgeven elke keer als u vuurwerk wilt afsteken:

  • bij minder dan 200 kilo vuurwerk doet u een melding bij de provincie
  • bij meer dan 200 kilo vuurwerk vraagt u ontbrandingstoestemming aan bij de provincie. Doe de aanvraag minstens 14 weken van tevoren.

Ontbrandingstoestemming provincie Noord-Holland