Taalactiviteiten in de bibliotheek

Bibliotheek Zandvoort

In Zandvoort is 12% van de volwassenen laaggeletterd. Dit is een term voor mensen die veel moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en het gebruiken van een computer of mobiel. In de bibliotheek worden taalactiviteiten georganiseerd en staan vrijwilligers klaar om te helpen.

Mensen die laaggeletterd zijn, zijn geen analfabeten. Ze kunnen wel lezen en schrijven, maar niet goed genoeg om dingen te doen die voor anderen heel gewoon zijn. Zoals bijvoorbeeld formulieren invullen en borden lezen. Ze kunnen informatie over een goede gezondheid minder goed begrijpen en krijgen soms te maken met kosten doordat ze belangrijke brieven of rekeningen niet goed kunnen lezen. Hierdoor krijgen mensen die moeilijk kunnen lezen en schrijven sneller te maken met schulden en armoede. Laaggeletterden hebben ook moeite met het schrijven van sollicitatiebrieven voor een (betere) baan. Als ze wel werk hebben blijven deze mensen alsnog kwetsbaar. Ze kunnen minder makkelijk doorgroeien, hebben vaker hulp nodig van collega’s of raken hun baan kwijt bij veranderingen.   

Signalen herkennen 

Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven praten er meestal niet over. Er zijn vaak wel signalen waaraan u kunt herkennen dat iemand misschien hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld wanneer iemand alleen naar een tekst kijkt, zonder de ogen over de tekst te bewegen. Of steeds zegt: “Dat vul ik thuis wel even in” of “Ik ben mijn leesbril vergeten”. Ook wanneer iemand veel belt of op whatsapp berichten inspreekt, maar nooit een berichtje stuurt of leest, kan het zijn dat iemand moeite heeft met lezen of schrijven. 

Vrijwilligers

Bij verschillende vestigingen van Bibliotheek Zuid-Kennemerland staan vrijwilligers klaar om te helpen met beter Nederlands leren lezen, schrijven en ook spreken. Iedereen kan hiervoor terecht bij het Taalspreekuur. Ook wanneer iemand nog bijna geen Nederlands spreekt. De vrijwilligers van het Taalspreekuur beantwoorden vragen en kijken welke hulp het beste past. U kunt op verschillende manieren contact opnemen met de vrijwilligers van het Taalspreekuur:

  • U kunt een e-mail sturen naar nl@bibliotheekzuidkennemerland.nl.    
  • 2 keer per week is er een telefonisch Taalspreekuur. Dit is op maandag van 10.00 tot 12.00 uur. En op donderdag van 14.00 tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is: 023-5115410.

Activiteiten

In de bibliotheek worden wekelijks activiteiten georganiseerd voor iedereen van 18 jaar en ouder die wil oefenen met de Nederlandse taal. Aanmelden voor deze activiteiten is gratis. Zo is er de Leesclub. In de Leesclub wordt in een groepje en onder begeleiding van een vrijwilliger geoefend met lezen in het Nederlands. Ook is er de Taalsoos. Hier wordt in een groepje geoefend met praten in het Nederlands. 

Voor meer informatie over de locaties, tijden en aanmelden gaat u naar de website van de bibliotheek

Digitaal Sterk

Ook voor vragen over bijvoorbeeld hoe u wifi op de telefoon instelt of een app installeert kunt u bij de bibliotheek terecht. Elke maandag van 10.00-12.00uur staan de vrijwilligers voor u klaar. Zij helpen u bij al uw vragen op digitaal gebied. 

Meer informatie

Alle informatie over Nederlands leren en oefenen kunt u vinden op de website van Bibliotheek Zuid-Kennemerland