Tegemoetkoming schoolkosten 2018-2019

Heeft u een minimuminkomen en schoolgaande kinderen? Dan komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming voor schoolkosten. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld pennen, schriften of tekenmaterialen, of voor een schoolreisje of culturele activiteiten die de school organiseert. U vraagt de tegemoetkoming digitaal aan. U kunt per kind, per schooljaar maximaal 1 keer € 100 of € 200 aanvragen. Gaat uw kind naar de brugklas, dan kunt u eenmalig een extra vergoeding van € 200 aanvragen.

Dit jaar krijgt elk schoolgaand kind dat in aanmerking komt voor de tegemoetkoming schoolkosten € 50 extra om zelf te besteden. Bijvoorbeeld voor een uitje naar een pretpark, kleding of speelgoed.

Voor meer informatie belt u naar de gemeente, tel. 14 023 of met uw klantmanager.

Tegemoetkoming schoolkosten 2018-2019 aanvragen

U komt voor de tegemoetkoming schoolkosten in aanmerking als:

 • u schoolgaande kinderen heeft die nog geen 18 jaar zijn
 • u samen met deze kinderen in Zandvoort woont
 • uw kind nog geen startkwalificatie heeft. Een startkwalificatie heb je met een schooldiploma op Havo-, Vwo- of Mbo-2-niveau
 • u voor deze kinderen kinderbijslag ontvangt
 • u in het schooljaar 2018-2019 een inkomen heeft op minimumniveau
 • uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) in het schooljaar 2018-2019 niet hoger is dan € 12.240.

Bewaar uw bonnen en rekeningen van de gemaakte kosten, tot 1 september 2019. De gemeente kan achteraf steekproefsgewijs controleren of u recht had op de tegemoetkoming.

Heeft u vragen? Neem contact op met de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid, telefoonnummer 14 023 of neem contact op met uw klantmanager.

Vermogen

Om in aanmerking te komen voor deze regeling, moet uw vermogen onder een bepaalde drempel blijven.

 Vermogensdrempel
Alleenstaand ouder€ 12.240
Echtpaar€ 12.240

Inkomen

Hoe hoog mag uw netto-inkomen zijn om voor deze regeling in aanmerking te komen?

De gemeente beoordeelt uw inkomen aan de hand van uw persoonlijke situatie.

Inkomensgrenzen als u 21 jaar of ouder bent en u heeft uw AOW-leeftijd nog niet bereikt

 Netto maandinkomen zonder vakantiegeldBruto jaarinkomen met vakantiegeld
Echtpaar€ 1.671€ 25.482 
Alleenstaand ouder€ 1.246€ 19.401 

Inkomensgrenzen als u uw AOW-leeftijd heeft bereikt

 Netto maandinkomen zonder vakantiegeldBruto jaarinkomen met vakantiegeld 
Echtpaar€ 1.783€ 25.540 
Alleenstaand ouder€ 1.347€ 19.885

Kindgebonden budget

Bent u alleenstaand ouder en ontvangt u een kindgebonden budget? Het kindgebonden budget telt niet mee als inkomen. Bent u alleenstaand ouder en heeft u geen recht op een kindgebonden budget? Neem dan contact op met de afdeling Sociale Zaken.

Inkomen hoger dan het bedrag in de tabel

U moet 35% van uw inkomen (boven de inkomensgrens uit de tabel) gebruiken om zelf bijzondere kosten te betalen.

Als u bijvoorbeeld € 100 per maand meer verdient dan het bedrag in de tabel, dan moet u hiervan € 35 gebruiken om bijzondere kosten te betalen. U betaalt in dit voorbeeld dan de eerste € 420 (12x € 35) aan bijzondere kosten zelf. Dit wordt per jaar berekend. Zijn uw kosten hoger dan dit bedrag, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een gedeeltelijke vergoeding.

Voorbeelden van schoolkosten zijn:

 • schoolreisjes en schoolkampen
 • de aanschaf van schrijfwaren, schriften, mappen, rekenmachine, schooltas, materiaalkosten voor bijvoorbeeld de tekenles en handenarbeid
 • kosten voor overblijven
 • kosten reparatie fiets
 • regenkleding
 • de vrijwillige ouderbijdrage.

Er gelden maximale bedragen per kind per schooljaar:

 • kinderen in het basisonderwijs: maximaal € 100
 • jongeren in het voortgezet onderwijs: maximaal € 200
 • kinderen in de brugklas: eenmalig € 200 extra

Op de website Bereken uw recht kunt u kijken of u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming schoolkosten.

U kunt de Tegemoetkoming schoolkosten ook schriftlijk aanvragen:

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier samen met de gevraagde bijlagen zonder postzegel naar:

Gemeente Haarlem
Afdeling SMSR / Team Minima
Antwoordnummer 238
2000 VC Haarlem

Aanvraag Tegemoetkoming schoolkosten 2018-2019 (pdf)

De gemeente heeft een brochure met alle regelingen voor mensen met een laag inkomen.

Folder Extra's voor Zandvoorters met een laag inkomen (pdf)