Uitbreiding terrassen

Kerkstraat met mensen

We hebben besloten dat ondernemers hun terrassen aan het Raadhuisplein, Gasthuisplein, Kerkplein, Kerkstraat, Zeestraat en het Badhuisplein mogen uitbreiden. Dit mag tot en met 10 september 2023 tussen 17.00 uur en sluitingstijd, maar niet later dan 2.00 uur.

Zo krijgt de Zandvoortse horeca meer ruimte om haar activiteiten te ontplooien, zonder dat dit de ondernemers extra geld kost. Want we heffen geen precariobelasting over deze uitbreiding. Dit betekent dat de horeca geen belasting betaalt voor het gebruik van gemeentegrond.

Aanleiding voor dit besluit is een motie van de gemeenteraad. De raad vroeg in deze motie aan het college de uitbreiding van terrassen niet alleen voor de Haltestraat maar ook voor de rest van het centrum te laten gelden.

Voorwaarden

Er zitten een aantal voorwaarden vast aan de uitbreiding van de terrassen. De belangrijkste 2:

  1. De uitbreiding is maximaal 1,5 meter vanaf de bestaande grens; 
  2. Er moet minimaal 4,5 meter ruimte overblijven voor hulpdiensten of crowdmanagement.

Meer lezen