Vergunningen voor activiteiten tijdens het Zandvoort Racefestival

Bar tijdens de F1 in Zandvoort

Wilt u tijdens het F1 weekend of in de 2 weken hiervoor iets organiseren, ondernemen of verkopen, dan kunnen deze activiteiten vergunningplichtig zijn. Of kan het zijn dat voor uw plannen een melding gemaakt moet worden.

Tijdens de Formule 1-periode in 2023 (12 augustus tot en met 27 augustus) is er 1 overkoepelende organisator voor de coördinatie van alle activiteiten in het centrum en op het strand. Dit is Stichting Zandvoort Beyond

Of u voor uw plannen een vergunningsaanvraag of een melding moet doen bij Stichting Zandvoort Beyond of bij de gemeente is afhankelijk van uw activiteit.

Activiteiten waar een vergunning voor nodig is

Hieronder volgen een aantal stellingen. Is het antwoord op 1 hiervan ‘Ja’ voor uw situatie? Dan heeft u een vergunning nodig.

 • Ik wil een pleinfeest of straatfeest organiseren, of een andere activiteit in de openbare ruimte
 • Ik wil alcohol schenken/verkopen (zie art. 35, Alcoholwet)
 • Ik ga een object/tent/bouwsel plaatsen die groter is dan 10m2, ook als u dit op uw eigen terrein doet
 • Ik wil zelfgemaakt voedsel verkopen of uitdelen
 • Ik wil spullen verkopen of afleveren met gebruik van een fysiek middel, zoals een (markt)kraam of tapwagen
 • Ik wil iets doen waarvoor een verkeersbesluit nodig is (bijvoorbeeld gebruik van een parkeervak of (gedeeltelijk) gebruik van een weg) en wat invloed heeft op het mobiliteitsplan of op de (loop)routes
 • Ik wil iets doen met muziek (versterkt geluid, meer dan 75dB(A) na 22:00 uur

Aanvragen vergunning

Heeft u op 1 of meerdere van deze stellingen ‘Ja’ geantwoord? Bekijk dan op de overzichtskaart of uw activiteit binnen het gemarkeerde gebied van het Racefestival valt.

 • JA, mijn activiteit valt binnen het gemarkeerd gebied. Neem dan moet u contact op met de organisator van het Racefestival. Dit is de stichting Zandvoort Beyond. Zij vertellen u voor wanneer u uw activiteit moet hebben doorgegeven. Kijk voor de contactgegevens op: www.zandvoortracefestival.nl. Let op: De sluitingsdatum van Zandvoort Beyond is leidend.
 • NEE, mijn activiteit valt niet binnen het gemarkeerd gebied van het Racefestival. Dan moet u zelf een Evenementenvergunning aanvragen bij de gemeente. Dit kunt u doen tot en met 21 mei 2023.

Activiteiten waar een melding voor nodig is

Hieronder volgen opnieuw een aantal stellingen. Is het antwoord op alle 7 stellingen ‘Ja’ voor uw situatie? Dan moet u een melding doen.

 1. Ik ga iets doen waarvoor geen verkeersbesluit nodig is en wat past binnen het mobiliteitsplan. Zo gebruik ik bijvoorbeeld geen parkeerplaatsen of blokkeer ik niet (een deel van) de openbare weg
 2. Ik ga geen alcohol verstrekken
 3. Ik ga geen (zelf)gemaakt voedsel uitdelen/verkopen en ga niet ter plekke voedsel op gas opwarmen/klaarmaken
 4. Ik ga geen spullen verkopen of afleveren waarbij ik gebruik maak van een (markt)kraam
 5. Ik maak geen gebruik van objecten/tenten/bouwsels die groter zijn dan 10 m2
 6. Ik ga geen muziek (versterkt geluid) afspelen na 22.00 uur
 7. Ik zorg dat er tenminste 4,5 meter vrije doorgang (in de openbare ruimte) beschikbaar blijft

Melding doen

Heeft u op al deze 7 stellingen ‘Ja’ geantwoord? Bekijk dan op de overzichtskaart of uw activiteit binnen het gemarkeerde gebied van het Racefestival valt.

 • JA, mijn activiteit valt binnen het gemarkeerd gebied. Neem dan contact op met de organisator van het Racefestival. Dit is de stichting Zandvoort Beyond. Zij vertellen u voor wanneer u uw activiteit moet hebben doorgegeven. Kijk voor de contactgegevens op: www.zandvoortracefestival.nl
 • NEE, mijn activiteit valt niet binnen het gemarkeerd gebied van het Racefestival. Maak een melding bij Klein evenement melden. Dit kunt u doen tot en met 21 mei 2023.

Begrippenlijst

Gemarkeerd gebied

Gebied van Zandvoort waar voor alle activiteiten die binnen dit gebied vallen een overall vergunning wordt aangevraagd door Stichting Zandvoort Beyond.

Verkeersbesluit

Een verkeersbesluit wordt door de wegbeheerder genomen om een bepaald verkeersteken te plaatsen, te wijzigen of in te trekken of een bepaalde fysieke maatregel te treffen.
Een verkeersbesluit is nodig is als de functie van de weg gewijzigd wordt of als een gebod of verbod wordt ingesteld. Bijvoorbeeld bij het afsluiten van een parkeerterrein of toegangsweg wordt een verbod ingesteld en in dat opzicht zou een verkeersbesluit dus wel genomen moeten worden.
Een verkeersbesluit is verplicht als de voorgenomen activiteit er toe leidt dat een wijziging van de inrichting/functie van de weg anders wordt gebruikt. Of als het verkeer op een andere manier geregeld moet worden.

Mobiliteitsplan

Planvorming van DGP en Zandvoort Beyond waarin alle verkeersstromen zijn vastgelegd.

Bouwsel

Bijvoorbeeld een (party)tent, tribune, overkapping, podium of elke andere constructie van hout, steen, metaal of ander materiaal, die naar een plaats is gebracht of ter plaatse is geconstrueerd/opgezet/gebouwd is om daar kortstondig te functioneren.

Art.35 Alcoholwet

Ontheffing die nodig is om zwak-alcoholische dranken schenken. Dat zijn dranken met minder dan 15% alcohol, zoals bier en wijn. Het schenken van sterke drank is verboden. U hoeft geen horecaondernemer te zijn om deze ontheffing te kunnen krijgen. Wel moet er sprake zijn van een leidinggevende die toeziet op de verstrekking van drank. Hiervoor geldt: 21 jaar of ouder, geen strafblad en niet onder curatele.