Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2023

Bijgewerkt tot en met 21 maart 2023
Status: Voorbereiding

De verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen zijn op 15 maart 2023.

Stemmen bij het Zandvoorts Museum
Stemmen bij het Zandvoorts Museum. Foto door Josi Nihot

Wat u moet weten

  • Op 15 maart 2023 kunt u stemmen op leden van de Provinciale Staten en algemeen bestuur van het waterschap Hoogheemraadschap Rijnland
  • Blinden en slechtzienden kunnen in stembureau 4 (De Blauwe Tram (A), Louis Davidscarré 1) zelfstandig stemmen met een stemmal en audio-ondersteuning

Stempas

Vervangende stempas

Als u geen stempas heeft ontvangen of de stempas bent verloren, dan kunt u bij de gemeente waar u op de dag van kandidaatstelling (30 januari 2023) woonde een nieuwe stempas aanvragen. Dat kan zowel schriftelijk als mondeling. Een schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 10 maart 2023 zijn ontvangen. Gebruik hiervoor het formulier 'Aanvraag vervangende stempas'. Een mondelinge aanvraag kan tot 14 maart 2023 tot 12.00 uur worden ingediend. Bij de aanvraag moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden getoond.

Onderhandse volmacht

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, dan kan u iemand anders een volmacht geven. Om een machtiging te geven, gebruikt u de achterzijde van de stempas die hiervoor is bestemd. Dit heet een 'onderhandse volmacht'. De kiezer moet de gegevens invullen en u en de gemachtigde moeten beiden tekenen. Een onderhandse volmacht kan alleen worden gegeven aan een kiezer die in dezelfde gemeente woont. Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs tonen van de volmachtgever. Dit mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde kan het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op smartphone of tablet tonen. 

Schriftelijke volmacht

Om een schriftelijke volmacht aan te vragen, stuurt de kiezer een verzoekschrift naar de burgemeester van de gemeente waar hij op de dag van kandidaatstelling (30 januari 2023) woonde. Dit verzoekschrift moet uiterlijk 10 maart 2023 door de burgemeester zijn ontvangen. Gebruik hiervoor het formulier 'Aanvraag volmacht'. De kiezer en degene die u machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in. De gemachtigde hoeft, anders dan bij een onderhandse volmacht, niet in dezelfde gemeente te wonen. De gemachtigde ontvangt bij toestaan van het verzoek een volmachtbewijs waarmee hij namens de andere kiezer kan stemmen.
Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd wordt de stempas van de volmachtgever namelijk ongeldig verklaard.

Kiezerspas

Als u in een andere gemeente wil stemmen dan waar u woont, dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Met de kiezerspas kunt u bij de provinciale staten binnen de hele provincie stemmen. U kunt alleen met deze kiezerspas stemmen en u krijgt geen nieuwe pas als de kiezerspas zoekraakt. Bij de stemming laat u zowel kiezerspas als een identiteitsdocument aan het stembureau zien.

Schriftelijke aanvraag

Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 10 maart 2023 door de burgemeester zijn ontvangen. Hiervoor is een formulier 'Aanvraag kiezerspas' beschikbaar. 

Mondelinge aanvraag

Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas kan uiterlijk 14 maart 2023 tot 12 uur gedaan worden. U moet dan in persoon naar het gemeentehuis waar u op de dag van kandidaatstelling (30 januari 2023) als kiezer staat geregistreerd. 

Organiseren verkiezingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem is verantwoordelijk voor de organisatie van Provinciale Statenverkiezingen. Omdat Haarlem de hoofdstad is van de provincie Noord-Holland is de gemeente Haarlem zowel hoofdstembureau als centraal stembureau.

Ze hebben een belangrijke rol, onder andere bij de kandidaatstelling en de vaststelling van de verkiezingsuitslag. Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem is verantwoordelijk voor het aanwijzen van stembureaus, het inrichten van stemlocaties en het benoemen van stembureauleden.

Vermoeden van een foute telling

Heeft u het vermoeden dat er mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau bij de Provinciale Staten 2023? Dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau (CSB: de provinciale hoofdstad). Meldingen kunnen tot 48 uur voor de zitting van het centraal stembureau worden ingediend. Voor het centraal stembureau van de provincie Noord-Holland moet de melding voor 21 maart 2023, 14.00 uur ontvangen zijn.
U kunt een melding doen met dit meldingsformulier. Dit kunt u versturen naar het e-mailadres verkiezingen@zandvoort.nl.

Documenten