Wilt u iets melden of hebt u een klacht?

Luchtfoto

Wanneer u in de openbare ruimte opmerkt dat iets kapot is, overlast veroorzaakt of tot onveilige situaties kan leiden, kunt u dit probleem melden via onze website.

U kunt bij ons melding doen over verschillende dingen zoals problemen met afval, bomen en ander groen en (water)overlast. Of wanneer er bijvoorbeeld schade is aan straatmeubilair of defecte verlichting. Ook als u een obstakel opmerkt dat problemen veroorzaakt voor mensen in een rolstoel of slechtzienden, kunt u daarvan melding doen. 

De gemeente is verantwoordelijk voor zaken zoals groenvoorzieningen in parken en wijken, waterbeheer, wegen, speelvoorzieningen, trottoirs en bankjes. Dus aarzel niet om problemen te melden, zodat we de situatie kunnen verbeteren.

Waar kunt u melding doen?

Op deze pagina vindt u de contactgegevens en formulieren waar u uw melding kunt doen.