Algemeen graf of familiegraf

Op de Algemene Begraafplaats Noorderduin kunt u kiezen voor een algemeen graf of een familiegraf (particulier graf).

Afbeelding grafsoort

Familiegraf

Een familie (particulier) graf is een graf dat u recht geeft om begraven te mogen worden in de gemeente Zandvoort. Het is aan u om een mooie locatie binnen de grafvelden op de begraafplaats uit te zoeken. Een familiegraf biedt de ruimte aan maximaal 3 personen. Het is ook mogelijk om meer dan 3 personen in een graf te plaatsen als een overledene al meer dan 10 jaar begraven is. Wilt u hierover meer weten, neemt u dan contact op met de beheerder.

Een familiegraf geven wij uit voor 10 jaar of een veelvoud ervan. Het kenmerkende voor dit graf is dat de rechthebbende bepaalt wie er in begraven mag worden.

U kunt bij leven al een familiegraf huren. Hiermee bent u er van verzekerd dat u een graf op de begraafplaats hebt. U kunt zelf de plek uitkiezen. Vanaf het moment dat u een graf huurt, betaalt u ook de onderhoudsbijdrage.

Algemeen graf

U kunt ook kiezen voor een algemeen graf. De locatie van een algemeen graf ligt vast en wordt door de beheerder aangewezen. In een algemeen begraven wij 3 personen. In de meeste gevallen zijn de personen geen familie van elkaar.

In een algemeen graf is het niet mogelijk om naderhand een nabestaande bij te zetten.

Bij een algemeen graf betaalt u alleen de rechten voor het begraven en de kosten voor 10 jaar onderhoud.

Gedenktekens

Een grafsteen of ander monument op een graf plaatsen is mogelijk. De grafsteen of monument moet wel voldoen aan de uitvoeringsvoorschriften grafbedekkingen Algemene Begraafplaats Noorderduin.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de beheerder van de begraafplaats, telefoonnummer 14 023 (gemeente Zandvoort).

Meer informatie over deze voorschriften.

Grafbeplanting

Het is toegestaan een graf geheel of gedeeltelijk te beplanten zolang de beplanting voldoet aan de uitvoeringsvoorschriften grafbedekkingen algemene begraafplaats.

Meer informatie over deze voorschriften.