Asbestemmingen

Zandvoort heeft geen crematorium. Na een crematie elders zijn er voor de urn van de overledene wel mogelijkheden op de Algemene Begraafplaats Noorderduin. Zo kunt u kiezen voor het begraven in een urnengraf, het plaatsen van een asbus in een urnennis (wand), het uitstrooien op het strooiveld of het begraven of bijzetten in een familiegraf.

Als gekozen is voor crematie (elders) is het mogelijk een particuliere urnennis in het model honingraad of één van de urnenzuilen te huren voor het plaatsen van de urn of asbus. Voor de urnennis is de huur 10 jaar. In een urnennis kunnen een sier urn of 2 asbussen worden geplaatst. Hierover kunt u meer informatie krijgen bij de beheerder van de begraafplaats. Reservering van een graf of urnennis, in het model honingraad of urnenzuil, is mogelijk.

Het strooiveld biedt u de mogelijkheid om een plek te hebben waar u naar terug kunt komen om uw dierbare te gedenken. U moet zich wel bedenken dat op een strooiveld de as van verschillende overledenen door elkaar zal komen.

Asbestemmingen begraafplaats Zandvoort