Nieuws

  • Start 2e fase project Noordvoort

    Woensdag 14 november jl. hebben de Noordwijkse wethouder Marie-José Fles en Zandvoortse wethouder Ellen Verheij-de Haas de aftrap gegeven voor het rustiger maken van het strand tussen Zandvoort en Noordwijk bij paal 70–73. Hiervoor is gekozen om allerlei zeezoogdieren en diverse vogelsoorten een rustige plek te laten vinden op het strand.

  • Adrescontroles in Zandvoort

    De gemeente Zandvoort controleert of inwoners wel echt op het adres wonen dat zij hebben doorgegeven aan de gemeente als woonadres. Is er een vermoeden van een verkeerd gebruik van een adres, dan werkt de gemeente samen met andere overheidsinstanties om het te corrigeren. Bij vermoeden van adresfraude volgt er verder onderzoek of een huisbezoek.

  • ZandvoortPas en hoge ziektekosten?

    Gemeente Zandvoort biedt samen met zorgverzekeraars Univé en Zorg en Zekerheid een voordelige zorgpolis aan voor houders van een ZandvoortPas. De Gemeentelijke zorgpolis is voordelig als u hoge of middelhoge ziektekosten heeft. De polis bestaat uit een basisverzekering met een aanvullende verzekering én een tandartsverzekering. En u hoeft het verplichte eigen risico van € 385 niet te betalen. Mensen met een Wmo-voorziening kunnen kiezen voor een pakket dat de eigen bijdrage voor de Wmo/Wlz vergoedt.