Aanpassing participatiebeleid

Bijgewerkt tot en met 6 december 2023
Status: Voorbereiding

Zandvoorters voelen zich betrokken bij het dorp en alles wat daar gebeurt. Zij weten wat er speelt in hun buurt en met hun inbreng, kennis en kunde, maken we ons dorp nog mooier, socialer en leefbaarder. We willen het participatiebeleid vernieuwen zodat het nog beter aansluit bij de eisen, wensen en mogelijkheden van nu. We spreken opnieuw af hoe we als inwoners, ondernemers, college en raad samenwerken.

Drukte in de Kerkstraat in Zandvoort
Foto door Onno van Middelkoop

Wat u moet weten

  • We werken op verschillende manieren samen met inwoners. Het betrekken van Zandvoorters bij gemeentelijk beleid en projecten noemen we burgerparticipatie
  • De laatste jaren zijn daar steeds vaker initiatieven van burgers bij gekomen, waarbij het juist de gemeente is die wordt betrokken. Dit noemen we overheidsparticipatie
  • Op basis van de ervaringen van afgelopen jaren wordt het beleid op een aantal punten aangepast. Met deze aanpassingen zorgen we ervoor dat besluiten voortaan van alle kanten worden bekeken en dat er nog beter over wordt nagedacht

Waarom we dit doen

  • Het participatiebeleid is toe aan modernisering. We willen aansluiten bij de wensen van bewoners op het gebied van participatie
  • Digitaal of fysiek, in groepen of 1-op-1, via enquêtes, een peiling, een gesprek op de markt of een wandeling door de duinen. Er zijn veel mogelijkheden. Net als de manieren van communiceren
  • Ook willen we duidelijker maken waar u invloed op hebt, wat er wordt gedaan met uw inbreng en wat de rol is van de gemeenteraad

Wat we gaan doen

  • De komende tijd gaan we Zandvoorters betrekken bij de vernieuwing van dit participatiebeleid. Daarvoor gaan we langs bij belangengroepen, organiseren we een participatiebijeenkomst en geven we de mogelijkheid om online te reageren
  • De uitkomst daarvan zal worden opgenomen in een participatieverslag, waarin we aangeven wat we zullen opnemen in het nieuwe beleid. Dit verslag wordt openbaar gemaakt

Planning

Planning

9 oktober tot en met 4 december 2023

Voltooid
Voltooid

participatiefase

21 november 2023

Voltooid
Voltooid

participatiebijeenkomst

december 2023

Todo
Todo

participatieverslag

1e kwartaal 2024

Todo
Todo

concept beleidskader participatie

Todo
Todo

participatieverordening

Contact

Karin Nab, projectleider 
14 023
knab@haarlem.nl