Aanpassing participatiebeleid

Bijgewerkt tot en met 19 april 2024
Status: Voorbereiding

We willen het participatiebeleid vernieuwen zodat het nog beter aansluit bij de eisen, wensen en mogelijkheden van nu. We spreken opnieuw af hoe we als inwoners, ondernemers, college en raad samenwerken.

Drukte in de Kerkstraat in Zandvoort

Wat u moet weten

  • We werken op verschillende manieren samen met inwoners. Het betrekken van Zandvoorters bij gemeentelijk beleid en projecten noemen we bewonersparticipatie
  • De laatste jaren zijn daar steeds vaker initiatieven van burgers bij gekomen, waarbij het juist de gemeente is die wordt betrokken. Dit noemen we overheidsparticipatie
  • Op basis van de ervaringen van afgelopen jaren wordt het beleid op een aantal punten aangepast. Met deze aanpassingen zorgen we ervoor dat besluiten voortaan van alle kanten worden bekeken en dat er nog beter over wordt nagedacht
  • Omdat het participatiebeleid wordt aangepast, wordt er ook een nieuwe participatieverordening gemaakt. De verordening wordt in mei 2024 samen met het nieuwe beleid vastgesteld door de gemeenteraad

Waarom we dit doen

  • Het participatiebeleid is toe aan vernieuwing. We willen aansluiten bij de wensen van bewoners op het gebied van participatie
  • Er zijn veel mogelijkheden voor participatie, zoals digitaal of fysiek, in groepen of 1-op-1, via vragenlijsten, een peiling, een gesprek op de markt of een wandeling door de duinen
  • Ook willen we duidelijker maken waar u invloed op hebt, wat er wordt gedaan met uw inbreng en wat de rol is van de gemeenteraad

Meedenken en meedoen

In 2023 hebben we inwoners betrokken bij de vernieuwing van het participatiebeleid. Het resultaat leest u in het participatieverslag, dat u kunt vinden onder 'Documenten'. De ontvangen reacties zijn verwerkt in het nieuwe participatiebeleid

Het participatietraject en de inspraakperiode zijn afgerond. U kunt nu alleen nog inspreken bij de raadscommissie. Daarvoor kunt u contact opnemen met de raadsgriffie. De behandeling van het participatiebeleid en de verordening staat gepland op 14 mei 2024.

Planning

Planning

9 oktober tot en met 4 december 2023

Voltooid
Voltooid

participatiefase

21 november 2023

Voltooid
Voltooid

participatiebijeenkomst

december 2023

Voltooid
Voltooid

participatieverslag

12 februari tot en met 25 maart 2024

Voltooid
Voltooid

inspraakperiode, mogelijkheid om te reageren

mei 2024

Todo
Todo

vaststelling participatiebeleid en verordening door gemeenteraad

Contact

Karin Nab, projectleider 
14 023
knab@haarlem.nl