Aanvragen bijstandsuitkering

Algemeen

U kunt nu uw aanvraag bijstandsuitkering doen. U logt in met uw DigiD. Vraagt u samen met uw partner aan, dan logt uw partner ook in met DigiD. Na het ontvangen van deze mail moet u binnen 2 weken uw aanvraag indienen. Zodra u inlogt in het formulier, hebt u maximaal 7 dagen om uw aanvraag af te ronden. Uw formulier is pas verstuurd als u de aanvraag hebt afgerond.

Voorbereiden

Nodig bij uw aanvraag

Bij de aanvraag moet u veel documenten uploaden. Het is afhankelijk van uw situatie welke documenten u moet uploaden. Zorg dat u deze vooraf digitaal hebt opgeslagen.
Doet u de aanvraag  voor de huishouding van u en uw partner? Dan vragen wij ook naar de gegevens en documenten van uw partner.  Sla ook deze documenten vooraf digitaal op.

Wonen en samenleven 

Huisvesting

 • Huurovereenkomst, wooncontract, huur standplaats, bewijs huurbetaling

Echtscheiding of onderhoudsplicht

 • Echtscheidingsconvenant, alimentatiebeschikking
 • Bewijs kinderbijslag, kindgebonden budget van de Belastingdienst enz.

Werk en inkomen

Inkomen

 • Gegevens over uw inkomen, zoals loonstroken
 • Arbeidsovereenkomst
 • Uitkeringsspecificaties

Ondernemer

 • Inschrijving Kamer van Koophandel (KVK)
 • Uw boekhouding en aangiftes Belastingdienst

Belastingdienst

 • Voorlopige aanslag Belastingdienst

Geld, bezit en schulden 

Bezittingen en vermogen

 • Afschriften of transactieoverzicht van al uw bank- en spaarrekeningen. Deze documenten mogen niet ouder zijn dan 3 maanden op het moment dat u de aanvraag doet. Waardepapieren, kentekenbewijzen, schenkingen, eigendomsbewijzen, afschrift van uw digitaal geld zoals bitcoins enz.

Woning, woonboot, caravan en woonwagen in eigendom

 • Hypotheekakte, leveringsakte
 • Waardebepaling of WOZ
 • Overzicht saldo van de hypotheekschuld

Schulden

 • Schulden en betalingsafspraken

Bewindvoerder

 • Vonnis bewindvoering van de rechtbank

Taaleis

 • Diploma Inburgering of certificaat NT2 staatsexamen
 • Curriculum Vitae (CV)