Asielzoekerscentrum in Zandvoort

Bijgewerkt tot en met 11 september 2023
Status: Voorbereiding

Er is in Nederland te weinig opvang voor de asielzoekers die naar ons land komen. In Zandvoort hebben we de afgelopen maanden gezocht naar mogelijke locaties waar langdurig asielzoekers opgevangen kunnen worden. De gemeenteraad heeft besloten dat zolang de Spreidingswet niet door het kabinet is aangenomen er geen definitieve locatie voor een asielzoekerscentrum (AZC) wordt aangewezen.

Overloopterrein van parkeerterrein De Zuid

Wat u moet weten

  • Het overloopterrein van parkeerterrein De Zuid is als mogelijke locatie genoemd voor de komst van een AZC
  • Er wordt nog onderzocht wat er nodig is om op deze locatie een AZC te realiseren. Hierbij is onder meer een voorwaarde dat er geen parkeerplekken verdwijnen
  • Belangrijk is dat de locatie aan de rand van het dorp ligt, nabij voorzieningen, en voor een langere periode beschikbaar is
  • De gemeenteraad heeft besloten dat zolang de Spreidingswet niet door het kabinet is aangenomen er geen definitieve locatie voor een AZC wordt aangewezen
  • Als er een locatie is aangewezen voert het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hierop een haalbaarheidsonderzoek uit, werkt een businesscase uit en huurt of koopt een locatie. Daarna start de bouw of verbouwing
  • Ook de andere 8 gemeenten in de regio Kennemerland hebben mogelijke locaties doorgegeven aan het COA. De gemeenten in de regio Kennemerland werken hierin samen
  • Het COA beheert een locatie en zorgt voor de opvang en begeleiding van de asielzoekers. Er is 24 uur per dag en 7 dagen per week toezicht

Waarom we dit doen

Er is in Nederland te weinig opvang voor de asielzoekers die naar ons land komen. Alle gemeenten in Nederland krijgen mogelijk een wettelijke verplichting om asielzoekers blijvend op te vangen. Dit staat in het wetvoorstel ‘Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’, ook bekend als de spreidingswet. 

Deze wet is nog in de maak, maar we verwachten dat deze er wel komt. Daarom kiezen we ervoor om samen met de gemeenten in de regio nu al een plan te maken. Wanneer een gemeente geen plek kiest voor de opvang van asielzoekers, kan het Rijk een plek aanwijzen. Dat willen wij voorkomen.

Daarnaast heeft Nederland op dit moment te weinig plekken om asielzoekers op te vangen. Dit veroorzaakt een opstopping in bijvoorbeeld het aanmeldcentrum in Ter Apel. Als gevolg daarvan moesten mensen vorig jaar buiten slapen. Dit probleem gaat niet weg door af te wachten.

Meedenken en meedoen

De keuze voor de locatie ligt bij ons. Op het moment dat het COA een locatie gaat inrichten, worden direct omwonenden uitgenodigd om mee te denken. Het gaat dan bijvoorbeeld over de inrichting van de buitenruimte en de manier waarop er contact is met de buurt.

Contact

Sandra Buisman, procesmanager
023 511 55 00
azcinzandvoort@zandvoort.nl

Met wie we samenwerken

  • Gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen  

  • Provincie Noord-Holland  

  • Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)