Asielzoekerscentrum in Zandvoort

Bijgewerkt tot en met 9 mei 2023
Status: Voorbereiding

Er is in Nederland te weinig opvang voor de asielzoekers die ons land aan doen. In Zandvoort hebben we de afgelopen maanden gezocht naar mogelijke locaties waar langdurig asielzoekers opgevangen kunnen worden.

Overloopterrein van parkeerterrein De Zuid
Overloopterrein van parkeerterrein De Zuid

Wat u moet weten

 • Het overloopterrein van P De Zuid is als mogelijke locatie voor de komst van een asielzoekerscentrum naar voren gekomen. 

 • Belangrijk hiervoor was dat de locatie aan de rand van het dorp ligt, nabij voorzieningen, en voor langere periode beschikbaar is. 

 • Er wordt nog onderzocht wat allemaal nodig is om daadwerkelijk op deze locatie een asielzoekerscentrum te realiseren. Hierbij is onder meer een voorwaarde dat er geen parkeerplekken verdwijnen.

 • De gemeenteraad besluit begin mei 2023 of deze mogelijke locatie definitief wordt doorgegeven aan het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers).

 • Het COA voert hierop een haalbaarheidsonderzoek uit, werkt een businesscase uit en huurt of koopt een locatie. Daarna start een eventuele verbouwing of de bouw. 

 • Ook de andere 8 gemeenten in de regio Kennemerland hebben mogelijke locaties doorgegeven aan het COA. De gemeenten in de regio Kennemerland werken hierin samen.

 • Het COA beheert een locatie en zorgt voor de opvang en begeleiding van de asielzoekers. Er is 24 uur per dag 7 dagen per week toezicht. 

Waarom we dit doen

Er is in Nederland te weinig opvang voor de asielzoekers die ons land aan doen. Alle gemeenten in Nederland krijgen mogelijk een wettelijke verplichting om asielzoekers blijvend op te vangen. Dit staat in het wetvoorstel ‘Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’, ook bekend als de spreidingswet. 

Deze wet is nog in de maak, maar we verwachten dat deze er wel komt. Daarom kiezen we ervoor om samen met de gemeenten in de regio nu al een plan te maken. Wanneer een gemeente geen plek kiest voor de opvang van asielzoekers, kan het Rijk een plek aanwijzen. Dat wil de gemeente Zandvoort voor zijn.

Daarnaast heeft Nederland op dit moment te weinig plekken om asielzoekers op te vangen. Dit veroorzaakt een opstopping in bijvoorbeeld het aanmeldcentrum in Ter Apel. Als gevolg daarvan moesten mensen vorig jaar buiten slapen. Dit probleem gaat niet weg door af te wachten.

Meedenken en meedoen

De keuze voor de locatie ligt bij de gemeente. Op het moment dat het COA een locatie gaat inrichten, worden direct omwonenden uitgenodigd om hierin mee te denken. Denk aan de inrichting van de buitenruimte en de manier waarop er contact is met de buurt.

Planning

Onder voorbehoud

Januari 2023

Voltooid
Voltooid

inventarisatie mogelijke locaties

Februari 2023

Voltooid
Voltooid

beoordelen of locaties (groslijst) geschikt zijn of geschikt gemaakt kunnen worden

Maart 2023

Voltooid
Voltooid

opstellen plan met mogelijke locaties (voorkeurslijst) en afstemmen met gemeenten in de regio

28 maart 2023

Voltooid
Voltooid

besluit college over concept regionaal plan

Voltooid
Voltooid

collegevoorstel aan de raad over mogelijke locaties

mei 2023

Todo
Todo

bespreking in raadscommissie en besluit over locatie door gemeenteraad

Todo
Todo

definitief regionaal plan met locatie(s)

Contact

Sandra Buisman, procesmanager
023 511 55 00
azcinzandvoort@zandvoort.nl

Met wie we samenwerken

 • Gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen  

 • Provincie Noord-Holland  

 • Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Nieuws

Nieuws

 • Locatie asielzoekerscentrum bekend

  De 9 colleges van burgemeester en wethouders in de regio Kennemerland zijn het dinsdag 28 maart 2023 eens geworden over het concept Regionaal plan opvang asielzoekers.