Beschut en beschermd wonen

Algemeen

Kunt u door geestelijke problemen niet zelfstandig thuis wonen? Dan kan een beschermde woonomgeving met dag-en-nachthulp een oplossing zijn. Beschut wonen kan ook. Dan woont u zelfstandig in een woonvoorziening met anderen die ook hulp krijgen. Er zijn groepsactiviteiten en u hebt vaste momenten met de begeleiding. U belt ons om de mogelijkheden te bespreken. Of geef via het terugbelformulier alvast door wat uw probleem is.

Wat u moet weten

  • We bespreken telefonisch uw situatie en welke hulp u kunt krijgen. U hoeft dit gesprek niet alleen te voeren. Dat kan samen met een naaste of hulpverlener
  • U kunt een cliëntondersteuner vragen om bij het gesprek te zijn. Dit is iemand die niet bij de gemeente werkt maar wel alle regels kent. Kijk voor meer informatie op onafhankelijkeondersteuners.nl (OCO). Of bel OCO op 088 652 28 88 of mail info@onafhankelijkeondersteuners.nl
  • Ook als u woont in Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Haarlem, Bloemendaal, Heemstede of Haarlemmermeer kunt u beschut of beschermd wonen in Zandvoort aanvragen

Kosten

  • Beschermd wonen: eigen bijdrage. De hoogte ervan hangt af van uw inkomen
  • Beschut wonen: eigen bijdrage van € 20,60 per maand, de huur van uw woning en de vaste lasten, zoals elektra en water

Aanvraagformulieren voor begeleiders

Als begeleider kunt u samen met uw cliënt het aanvraagformulier invullen om beschut of beschermd wonen aan te vragen. Het evaluatieformulier vult u in als de beschikking afloopt of moet worden aangepast. Verstuur de formulieren via zorgmail naar wmomelding@haarlem.nl