Buitenlands huwelijk / buitenlandse scheiding registreren

Algemeen

Bent u in het buitenland getrouwd of gescheiden? Dan moet u dit laten registreren bij de gemeente waar u staat ingeschreven. De registratie regelt u bij de centrale balie. Hiervoor maakt u een afspraak.

Meenemen

  • Identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart)
  • Als u uw huwelijk komt registreren: buitenlandse huwelijksakte
  • Als u uw echtscheiding komt registreren: echtscheidingsdocumenten waaruit blijkt dat de uitspraak van de rechter onherroepelijk is. En dat er geen beroep meer mogelijk is

Wat u moet weten

  • De documenten die u aanlevert, moeten in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn. Of vertaald door een beëdigd vertaler
  • Documenten uit het buitenland moet u misschien laten legaliseren. Dat is afhankelijk van het land waar u bent getrouwd of gescheiden. Tijdens uw afspraak hoort u of dat ook voor u geldt. Bij Rijksoverheid leest u hoe en waar u een document laat legaliseren
  • Is uw huwelijk geëindigd door verstoting, dan hebt u van de echtscheidingsdocumenten altijd een Nederlandse vertaling door een beëdigd vertaler nodig. Verstoting houdt in dat het huwelijk eenzijdig door de man is verbroken
  • Bent u in Nederland getrouwd en in het buitenland gescheiden, dan registreert u uw echtscheiding in de gemeente waar u getrouwd bent
  • U hoort tijdens de afspraak of u aanvullende documenten moet aanleveren

Buitenlandse huwelijksakte omzetten naar Nederlandse akte

Wij registreren uw huwelijk maar maken geen Nederlandse akte op. Dit kunt u na de registratie laten doen bij de gemeente Den Haag. Daar kunt u de akte opvragen op het moment dat u deze nodig hebt, bijvoorbeeld als u weer in het buitenland gaat wonen.