Celsiusstraat

Bekijk de verschillende ontwerpen van de Celsiusstraat die horen bij de herinrichting van Nieuw Noord.

Wat gaat er veranderen in de Celsiusstraat?

  • De rijbaan van de Celsiusstraat wordt versmald van 7,0 naar 6,0 meter. Hierdoor kan meer groen worden aangelegd aan de zuidkant van de straat en er blijft voldoende ruimte voor de bus.
  • De straat krijgt alleen nog maar langsparkeervakken wat veiliger is voor fietsers.
  • Het aantal parkeerplekken in de straat blijft hetzelfde.

Celsiusstraat ter hoogte van huisnummer 243

Bestaande situatie en impressie nieuwe situatie.

Bestaande situatie en impressie nieuwe situtatie

Celsiusstraat 1 bestaande situatie Celsiusstraat 1 impressie

Doorsnede bestaande situatie en nieuwe situatie.

Doorsneden bestaande situatie en impressie nieuwe situatie

Doorsnede Celsiusstraat AA bestaande situatie Celsiusstraat AA nieuwe situatie

Celsiusstraat ter hoogte van huisnummer 81

Bestaande situatie en impressie nieuwe situatie.

Bestaande situatie en impressie nieuwe situatie

Celsiusstraat 2 bestaande situatie Celsiusstraat 2 impressie

Doorsnede bestaande situatie en nieuwe situatie.

Doorsneden bestaande situatie en impressie nieuwe situatie

Celsiusstraat BB bestaande situatie Celsiusstraat BB nieuwe situatie