Coalitieprogramma

Algemeen

De gemeenteraad van Zandvoort heeft op 21 juni 2022 het coalitieprogramma van de fracties van Jong Zandvoort, CDA, OPZ en VVD aangenomen. In het programma staan de ambities van de gemeente voor 2022 tot en met 2026. Het coalitieprogramma staat op de bestuurswebsite van de gemeente Zandvoort.