College informeert gemeenteraad over spreidingswet

Luchtfoto van Zandvoort

Op 1 februari is de Spreidingswet in werking getreden. Doel van deze wet is om te komen tot voldoende opvangplekken en een evenwichtigere verdeling van asielopvang over provincies en gemeenten. Met de spreidingswet krijgt elke gemeente de taak om opvangplekken voor asielzoekers te realiseren.

Vanmiddag heeft het college van Burgemeester en Wethouders de gemeenteraad geïnformeerd over de procedure en verdeling voor Zandvoort. U kunt deze brief aan de gemeenteraad hier lezen.

Vervolg 

Het college bereidt een voorstel voor om met de raad van gedachten te wisselen over de wijze waarop Zandvoort kan voldoen aan de spreidingswet en het (regionale) vervolgproces.