Collegebesluiten

Algemeen

Het college van burgemeester en wethouders vergadert wekelijks. De besluiten die het college in deze vergadering neemt, staan op zandvoort.raadsinformatie.nl.