De Duinwachter

Bijgewerkt tot en met 2 september 2022
Status: Ontwerp

ROW Vastgoed wil nieuwe woningen bouwen op de hoek van de Van Alphenstraat en de Van Lennepweg. Op deze locatie zit nu nog Auto Strijder.

Auto Strijder op de hoek Van Alphenstraat en Van Lennepweg

Wat u moet weten

  • ROW Vastgoed heeft de grond op de hoek van de Van Alphenstraat en de Van Lennepweg van autobedrijf Strijder gekocht
  • ROW Vastgoed wil op deze plek een appartementencomplex bouwen. Het project heet: De Duinwachter
  • Het plan voor De Duinwachter gaat uit van totaal 108 woningen. In het hoofdgebouw van 12 bouwlagen komen 76 appartementen en in het naastgelegen paviljoen van 4 bouwlagen is ruimte voor 32 appartementen
  • De 32 appartementen in het paviljoen zijn betaalbare huurwoningen voor senioren
  • Verder komen er 22 woningen in de betaalbare huur en/of koop, 22 woningen middeldure huur-/ koop voor middeninkomens en 32 woningen in de dure koop woningen
  • Om het plan mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De gemeente werkt mee aan deze noodzakelijke wijziging. Dit betekent onder meer dat u voorjaar 2023 uw reactie op dit plan kunt indienen

Waarom we dit doen

Het plan past in het Woningbouwprogramma Zandvoort 2018-2025. Hierin is vastgelegd dat bij nieuwbouw uitgegaan moet worden van 30% sociale huurwoningen, 40% betaalbaar en middelduur en 30% ’overig’.

Planning

Planning

Oktober 2022 – mei 2023

Todo
Todo

procedure wijzigen bestemmingsplan

Voorjaar 2023

Todo
Todo

inzage bestemmingsplan

Juni 2023

Todo
Todo

start bouw

Met wie we samenwerken

Contact

Simon Bukman, procesmanager
14 023
info@zandvoort.nl