De Duinwachter

Bijgewerkt tot en met 12 juni 2023
Status: Voorbereiding

Op de hoek van de Van Alphenstraat en de Van Lennepweg komen 108 nieuwe woningen. Op deze locatie zit nu nog Auto Strijder.

Auto Strijder op de hoek Van Alphenstraat en Van Lennepweg

Wat u moet weten

  • ROW Vastgoed heeft de grond op de hoek van de Van Alphenstraat en de Van Lennepweg van autobedrijf Strijder gekocht.
  • ROW Vastgoed wil op deze plek een appartementencomplex bouwen. Het project heet: De Duinwachter.
  • Het plan voor De Duinwachter gaat uit van totaal 108 woningen.
  • In het hoofdgebouw van 12 bouwlagen komen 76 appartementen. 22 woningen in de betaalbare huur en/of koop, 22 woningen middeldure huur-/ koop voor middeninkomens en 32 woningen in de dure koop woningen.
  • In het naastgelegen paviljoen van 4 bouwlagen is ruimte voor 32 betaalbare huurwoningen voor senioren.
  • Het ontwerp bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld in maart 2023. Tot half mei ligt het nog ter inzage en kan er beroep tegen ingesteld worden.
  • Het ontwerp bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld in maart 2023. Tot half mei heeft het bestemmingsplan ter inzage gelegen. De start van de bouw is nog onduidelijk omdat er beroep is aangetekend. 

Waarom we dit doen

Het plan past in het Woningbouwprogramma Zandvoort 2019-2025. Hierin is vastgelegd dat bij nieuwbouw uitgegaan moet worden van 30% sociale huurwoningen, 40% betaalbaar en middelduur en 30% ’overig’. Dat gaat op deze locatie gerealiseerd worden om zo meer woningen op de markt te brengen.

Planning

Planning

Oktober 2022

Voltooid
Voltooid

procedure wijzigen bestemmingsplan en verlenen omgevingsvergunning

Maart 2023

Voltooid
Voltooid

bestemmingsplan vastgesteld en omgevingsvergunning verleend

Mei 2023

Voltooid
Voltooid

bezwarenperiode bestemmingsplan

Onbekend

Actief
Actief

start sloop en bouw

Met wie we samenwerken

Contact

Simon Bukman, procesmanager
14 023
info@zandvoort.nl