Derdelanders uit Oekraïne

Algemeen

Vluchtelingen met een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning hebben vanaf 4 september 2023 geen tijdelijke bescherming meer in Nederland. Als derdelander kunt u uw asiel aanvragen in Nederland, een verblijfsvergunning aanvragen of, als u zich voor 1 augustus 2023 aanmeldt voor vertrek, krijgt u € 2000 mee voor de terugreis.

Wat u moet weten

  • U bent derdelander als u een andere nationaliteit hebt dan die van 1 van de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland. Of als u staatloos bent
  • Wilt u in Nederland blijven wonen? Doorloop de gewone asielprocedure
  • Verblijft u in een opvanglocatie van de gemeente? Dan verhuist u naar een opvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) 
  • U kunt vrijwillig terugkeren naar land van herkomst of ander land, met of zonder financiële bijdrage
  • U moet het aan ons doorgeven als u terugkeert, verhuist naar een COA-locatie of verhuist naar een ander buitenland. Bel 14 023 voor een afspraak in de publiekshal van de gemeente. Uw terugkeer of verhuizing doorgeven kan ook via de pagina over verhuizen naar het buitenland