Erkennen kind

Algemeen

Als u niet getrouwd bent en ook geen geregistreerd partnerschap hebt, heeft uw kind volgens de wet alleen een moeder. U moet het kind erkennen om de wettelijke vader of duomoeder te zijn. Dat kan ook als u niet de biologische ouder bent. U komt samen met de moeder naar de centrale balie. Hiervoor maakt u een afspraak.

Meenemen

Identiteitsbewijs van uzelf en de moeder (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)

Wat u moet weten

  • Erkennen kan op verschillende momenten: tijdens de zwangerschap, bij de geboorteaangifte of later
  • De moeder hoeft niet mee te komen als de vader of duomoeder al een eerder kind uit dezelfde relatie erkend heeft. De moeder geeft dan online toestemming (DigiD nodig). Dit moet maximaal 2 weken voor de afspraak. U neemt een kopie van het identiteitsbewijs van de moeder mee
  • Als u of de moeder niet de Nederlandse nationaliteit heeft, gelden mogelijk andere regels. Soms is een kind erkennen dan niet mogelijk. Geef bij het maken van de afspraak aan als dit voor u geldt
  • Als u een kind wilt erkennen na de geboorteaangifte, moet u mogelijk andere documenten meenemen. Bel dan eerst met 14 023 om te overleggen wat u mee moet nemen naar de afspraak
  • Erkennen van een kind kunt u in iedere gemeente regelen

Achternaam kiezen

Als u langskomt voor de erkenning kunt u ook de achternaam van uw kind kiezen. Dit is de achternaam van de moeder, de vader of de duomoeder. De moeder komt hiervoor mee naar de afspraak. U kunt alleen de naam van uw 1e kind kiezen. Volgende kinderen krijgen automatisch dezelfde naam.

Overgangsregeling dubbele achternaam

Is uw oudste kind tussen 1 januari 2016 en 31 december 2023  geboren, dan kunt u in 2024 alsnog kiezen voor een dubbele achternaam voor uw kind. 

Ouderlijk gezag

Zonder ouderlijk gezag mag u niets beslissen voor uw kind. Vanaf 2023 bent u als ongehuwde of niet-geregistreerde partners automatisch wettelijk vader of duomoeder als u het kind erkent. Hebt u het kind voor 1 januari 2023 erkend? Dan vraagt u ouderlijk gezag aan via rechtspraak.nl. Ook als het kind na 1 januari 2023 wordt geboren.

Kosten

  • Een erkenningsakte: € 15,70
  • Dubbele achternaam voor het eerste kind: € 75
  • Dubbele achternaam voor elk volgende kind van dezelfde ouders: € 50