Evenementenvergunningen Dutch Grand Prix verleend

Jongetje in kleine raceauto

Het besluit op de aanvragen van de evenementenvergunningen van de Dutch Grand Prix en side-events organisator Zandvoort Beyond is genomen.

Na een zorgvuldige beoordeling van de plannen en aanvragen en een afweging van de belangen, is besloten de vergunning te verlenen. Wel zijn er enkele voorwaarden opgenomen in het besluit. Hier moeten de organisatoren aan voldoen. Ook zal de planvorming in de komende weken nog verder bijgesteld en verbeterd worden.

Groen licht

De verlening van deze evenementenvergunningen houdt in dat de gemeente en haar (hulp)diensten er vertrouwen in hebben dat beide organisatoren hun evenementen op een veilige en bereikbare manier kunnen organiseren. Hiermee geeft zij groen licht op het doorgaan van de festiviteiten die voor augustus en september op de planning staan.

Bezwaar indienen

Voor een periode van 6 weken kan er bezwaar ingediend worden tegen deze besluiten. Dat is tot en met 24 augustus. Als u van mening bent dat de vergunning onterecht verleend is of niet verleend had mogen worden, kunt u bezwaar maken.