Evenementenvergunningen Dutch Grand Prix verleend

F1

We hebben besloten om vergunningen te verlenen voor de Dutch Grand Prix, de 538 Village (camping) en de Fan Zone op het circuit.

Dit betekent dat de gemeente en hulpdiensten vertrouwen hebben in de veilige en toegankelijke organisatie van deze evenementen in augustus.

Voorwaarden en regels

Bij het verlenen van de vergunningen zijn ook voorwaarden en voorschriften vastgesteld. Dit zijn belangrijke regels om overlast te verminderen en het dorp veilig en leefbaar te houden.

Bezwaar indienen

Als u het niet eens bent met de vergunningen, kunt u tot 15 augustus 2023 bezwaar maken. U kunt de aanvragen en besluiten bekijken bij de centrale balie van het gemeentehuis.

Zo zijn de besluiten bekendgemaakt

De besluiten over de vergunningen zijn via de standaard kanalen van de gemeente Zandvoort bekendgemaakt. Dit houdt in dat de aanvragen en besluiten zijn gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl en in de Zandvoortse Courant. Daarnaast is er een melding geplaatst op de website van de gemeente.

Zo werden de vergunningsaanvragen beoordeeld

Bij de beoordeling van de vergunningsaanvragen hebben we gelet op verschillende belangrijke aspecten. Zo is gekeken naar de bereikbaarheid van Zandvoort, de routes voor hulpdiensten, en de afhandeling van noodsituaties. De gemeente heeft de organisator ook gevraagd naar de plannen voor de bescherming van het duingebied en het beperken van geluidsoverlast.

Dit staat er over geluid in de vergunningen

Tijdens de Dutch Grand Prix kan er geluidsoverlast zijn. Niet alleen van de racende auto's, maar ook door extra bezoekers en evenementen rondom de race. De organisator moet voortdurend monitoren of het geluid binnen de gestelde normen blijft. De Omgevingsdienst IJmond voert metingen en controles uit. Als het geluid de normen overschrijdt, en de organisator niet ingrijpt, kan de gemeente maatregelen opleggen om bij te sturen.

Dit gebeurt er nu na verlening vergunningen

Na de verlening van de vergunningen op 3 juli 2023 worden er operationele afspraken gemaakt tussen de organisatoren, de gemeente, nood- en hulpdiensten, en andere betrokken partners. Tijdens de evenementendagen is er toezicht op hinder, overlast en de naleving van de gestelde voorwaarden en voorschriften, evenals de geldende wet- en regelgeving. Actieve handhaving zal op basis hiervan plaatsvinden.