Flemingstraat

Bekijk de verschillende ontwerpen van de Flemingstraat die horen bij de herinrichting van Nieuw Noord.

Wat gaat er veranderen in de Flemingstraat?

  • Haaksparkeren wordt vervangen door langsparkeren wat veiliger is  voor fietsers.
  • Rond het winkelcentrum, waar veel voetgangers en fietsers zijn, wordt de situatie veiliger en groener gemaakt.
  • Er blijven voldoende parkeerplekken.
  • Waar haaksparkeren wordt vervangen door langsparkeren ontstaat ruimte voor meer groen

Flemingstraat ter hoogte van huisnummer 356

Bestaande situatie en impressie nieuwe situatie

-

Flemingstraat 1 bestaand Flemingstraat 1 impressie

Doorsnede bestaande situatie en nieuwe situatie

-

Flemingstraat 1 bestaande situatie Flemingstraat 1 nieuwe situatie

Flemingstraat ter hoogte van huisnummer 100

Bestaande situatie en impressie nieuwe situatie

-

Flemingstraat 2 bestaand Flemingstraat 2 impressie

Doorsnede bestaande situatie en nieuwe situatie

-

Flemingstraat 2 bestaande situatie Flemingstraat 2 nieuwe situatie