Flemingstraat

Algemeen

Bekijk de verschillende ontwerpen van de Flemingstraat die horen bij de herinrichting van Nieuw Noord.

Wat gaat er veranderen in de Flemingstraat?

  • Bij het winkelcentrum wordt haaksparkeren vervangen door langsparkeren. Dit is veiliger voor fietsers
  • Rond het winkelcentrum, waar veel voetgangers en fietsers zijn, wordt de situatie veiliger en groener gemaakt
  • Er blijven voldoende parkeerplekken
  • Waar haaksparkeren wordt vervangen door langsparkeren ontstaat ruimte voor meer groen

Flemingstraat ter hoogte van huisnummer 356

Bestaande situatie en impressie nieuwe situatie

Doorsnede bestaande situatie en nieuwe situatie

Flemingstraat ter hoogte van huisnummer 100

Bestaande situatie en impressie nieuwe situatie

Doorsnede bestaande situatie en nieuwe situatie