Groene buurtinitiatieven

Algemeen

U wilt samen met de buren de buurt groener maken door het aanleggen van een buurttuin. Of door de gevels van woningen in uw buurt groen te maken of het bestaande groen samen te verbeteren en te onderhouden. U kunt hiervoor subsidie aanvragen. Mail ons uw groen idee.

Nodig bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag moet u een aantal documenten uploaden. Zorg dat elk bestand een .pdf, .jpg, .jpeg, .doc of .docx is van maximaal 10 MB.

  • Uw idee voor het groen wat u in uw buurt wilt aanbrengen
  • Een overzicht van het budget dat u nodig hebt

Wat u moet weten

  • De grond blijft ons eigendom
  • Uw buren moeten uw plan steunen
  • U overlegt eerst met ons voordat u het groen aanlegt
  • U legt zelf of samen met een hovenier het groen aan
  • U zorgt ervoor dat het groen goed wordt onderhouden. Zo nodig gaan we met u in overleg hoe het beter kan
  • De subsidie bedraagt maximaal € 5.000 per initiatief

Na uw aanvraag

  • Wij onderzoeken of uw groen idee uitvoerbaar is
  • Wij nemen binnen 10 werkdagen telefonisch contact met u op om uw groen idee te bespreken

Buurtinitiatieven

Met een buurtinitiatief brengt u mensen bij elkaar. Door het organiseren van bijvoorbeeld een buurt bbq, een straatfeest, een burendag of een workshop voor buurtbewoners. Of voor het aanbrengen van verbeteringen in uw straat. U kunt hiervoor subsidie buurtinitiatieven aanvragen